Досягнення

 

d2        d1
d3 d10
d4 d11
d5 d6
d12  
d7 d8

 

 За період 2010-2017 рр. були захищені кандидатські дисертації співробітниками кафедри дизайн інтер’єру :

Гнатюк Лілія Романівна:Захистила дисертаційну роботу за темою «Архітектурно-просторова організація сакральних комплексів історичної Волині»,спеціальність 18.00.01 –„Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; при Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Дата захисту 10 жовтня 2010року. Науковий керівник Олійник Олена Павлівна.

Ус Вікторія Феліксівна : Захистила дисертаційну роботу за темою «Композиційні принципи та технологічні засади формотворення православних надгробків кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі Лук’янівського цвинтаря м. Києва) », спеціальність 05.01.03 «Технічна естетика»при Київському національному університеті будівництва і архітектури, Дата захисту 03 березня 2016 року. та здобула ступінь кандидата технічних наук.Науковий керівник Кузнецова Ірина Олексіївна.

  

На честь 5-ти річного ювілею Навчально-наукового інституту Аеропортів колектив кафедри дизайн інтер’єру назнак підтвердження високих результатів його науково-педагогічної діяльності відзначений Подяками керівництва університету:

d9  
d13  

 

За допомогу в організації та активну участь

у Всеукраїнському фестивалі "Архітектура, дизайн, будівництво"

 

d14

 
 555