Досягнення


       
 
   

 

За період 2010-2018рр. були захищені кандидатські дисертації співробітниками кафедри дизайн інтер’єру :

             Гнатюк Лілія Романівна: Захистила дисертаційну роботу за темою «Архітектурно-просторова організація сакральних комплексів історичної Волині»,спеціальність 18.00.01 –„Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; при Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Дата захисту 10 жовтня 2010року. Науковий керівник Олійник Олена Павлівна.

 Ус Вікторія Феліксівна: Захистила дисертаційну роботу за темою «Композиційні принципи та технологічні засади формотворення православних надгробків кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі Лук’янівського цвинтаря м. Києва) », спеціальність 05.01.03 «Технічна естетика»при Київському національному університеті будівництва і архітектури, Дата захисту 03 березня 2016 року. та здобула ступінь кандидата технічних наук.Науковий керівник Кузнецова Ірина Олексіївна.

Гегер Анна Дмитрівна: навчалась в аспірантурі НАУ на кафедрі дизайну інтер'єру з 01.11.2014 до 04.07.2017. Дисертація виконувалась на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Кузнецової Ірини Олексіївни. Назва роботи: Моделювання візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайнупеціальність: 05.01.03 – Технічна естетика). Захист   достроково відбувся  04.07.2017 (за 4 місяці до планового закінчення аспірантури).

 


 На честь 5-ти річного ювілею Навчально-наукового інституту Аеропортів колектив кафедри дизайн інтер’єру назнак підтвердження високих результатів його науково-педагогічної діяльності відзначений Подяками керівництва університету:

d9  
d13  

 

За допомогу в організації та активну участь

у Всеукраїнському фестивалі "Архітектура, дизайн, будівництво"

 

d14

 
 555