Досягнення кафедри

За період 2009-2015 рр. захищено одна докторська та одинадцять  кандидатських дисертацій співробітниками кафедри комп’ютерних технологій будівництва:

1. Костира Н.О. Тема: «Нелінійне деформування гнучких оболонкових конструкцій складної форми», спеціальність 05.23.17 – будівельна механіка. Дата захисту: 10 грудня 2009 року.  ВАТ «УкрНДІПроектстальконструкція». Науковий керівник Цихановський Валентин Костянтинович. 

kostura

2. Родченко О.В.  Тема: «Теоретичні основи проектування жорстких покриттів аеродромів на дію надважких навантажень», спеціальність 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. Дата захисту: 18 грудня 2009 року. 

 Національний транспортний університет. Науковий керівник Верюжський Юрій Васильович. 

rodchenko1

3.Яковенко І.А. Тема: «Розрахунок ширини розкриття тріщин позацентрово стиснутих залізобетонних конструкцій підсилених при реконструкції», спеціальність  05.23. 01 -  будівельні конструкції, будівліта споруди. Дата захисту: 25 березня 2010 року. ВАТ «УкрНДІПроектстальконструкція». Науковий керівник Колчунов Володимир Іванович.

yakovenko

4. Бакулін Є.А. Тема: «Визначення надійності будівель підвищеного рівня відповідальності з урахуванням факторів ризику», спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Дата захисту: 9 грудня 2010 року. Спеціалізована Вчена Рада Національногоавіаційного університету. Науковий керівник Верюжський Юрій Васильович.

bakulin2

5. Іваннікова В.Ю. Тема:  «Методи оптимального розподілу засобів механізації у підсистемі «вантажний склад – повітряне судно», спеціальність 05.22.01 «Транспортні системи». Дата захисту 17 червня 2011року. Спеціалізована Вчена Рада Національногоавіаційного університету Д 26.062.04.

ivannikova

6. Біджосян Георгій Костянтинович. Тема дисертації «Опір розтягнутого бетону між тріщинами у складених позацентрово стиснутих конструкціях». Дата захисту 11 квітня 2012р. Спеціалізована Вчена Рада Д 44.052.02 при Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

bidzosyan

7. Cкребнєва С.М. Тема:  «Ефективні енергозберігаючі огороджувальні конструкції житлових будинків та споруд», спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Дата захисту 04 липня 2013 року. Спеціалізована Вчена Рада Національногоавіаційного університету Д 26.062.04.

screbneva

8. Омельченко К.В. Тема:  «Жорсткість залізобетонних конструкцій на ділянках з похилими тріщинами», спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Дата захисту 27 травня 2014 року. Спеціалізована Вчена Рада Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»  К26.833.01.

omelchenko

9. Усенко Микола Володимирович Тема дисертації «Спосіб розрахунку утворення похилих тріщин у залізобетонних складених конструкціях». Дата захисту 3 червня 2014р. Спеціалізована Вчена Рада Д 44.052.02 при Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. 

usenko

10. Барабаш М.С. Тема:  «Численное моделирование напряженно-деформированного состояния конструкций с учетом стадий жизненного цикла зданий и сооружений», спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Дата захисту 26 листопада 2014 року. Спеціалізована Вчена Рада Одеської державної академії будівництва та архітектури Д 41.085.01. 

barabaw

11. Тугай Т. В. Тема дисертації: «Деформування плоско напружених залізобетонних конструкцій». Дата захисту 29 травня 2015 року. Спеціалізована Вчена Рада Національного авіаційного університету Д 26.062.04. Науковий керівник: д.т.н., проф. Колчунов В.І. 

tugay

12. Білокуров П. С.Тема дисертації: «Міцність та деформативність сталезалізобетонних балкових конструкцій, посилених зовнішнім сталевим армуванням».  Дата захисту 29 травня 2015 року. Спеціалізована Вчена Рада Національного авіаційного університету Д 26.062.04. Науковий керівник: д.т.н., проф. Лапенко О.І.

 

bilokurov