LOGO FABD

Досягнення кафедри

   

 

Certificate

 

За період 2009-2018 рр. були захищені докторські та кандидатські дисертації співробітниками кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів:

Першаков Валерій Миколайович. Докторська дисертація на тему: «Створення ефективних типів залізобетонних рамних конструкцій з несучими елементами змінного перерізу», спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Дата захисту 26 вересня 2012 р, спеціалізована вчена рада Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Науковий консультант Барашиков А.Я., д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України, Дійсний член Академії будівництва України.

Прусов Дмитро Едуардович. Докторська дисертація на тему:«Теорія та методологія прогнозування наслідків інженерної підготовки перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними геологічними умовами» за спеціальністю 05.23.20 – містобудування та територіальне планування. Дата захисту 23 жовтня 2015р, спеціалізованавчена рада Д 26.056.09 при Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Кужель Ніна Володимирівна. Кандидатська дисертація на тему: «Чисельні методи підвищення ефективності аналізу моделі автотранспортного потоку - слідування за лідером», спеціальність 05.22.01 – транспорті системи. Дата захисту 18 червня 2011 р. спеціалізована вчена рада Д 26.062.04 при Національному авіаційному університеті. Науковий керівник Бєлятинський Андрій Олександрович.

Аль-Маайя Ахмад Халіф. Кандидатська дисертація на тему: «Методи обґрунтування технології пасажирських перевезень в інтегрованих транспортних системах», спеціальність 05.22.01 – транспорті системи. Дата захисту 17 червня 2011 р. спеціалізована вчена рада Д 26.062.04 при Національному авіаційному університеті. Науковий керівник Бєлятинський Андрій Олександрович.

Велічко Марія Миколаївна захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив сучасних навантажень на надійність фундаментів існуючих мостів з невеликими прогонами»,за спеціальністью 05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми. Дата захисту 24 травня 2012 року,спеціалізована вчена рада Д 26.062.04 при Національному авіаційному університеті. Науковий керівник: професор Усаківський Сергій Борисович.

Краюшкіна Катерина Вікторівна. Тема: «Влияние свойств асфальтобетонных покрытий со шлаковыми материалами на транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог», спеціальність 03Т – технологічні науки, інженерія транспорту. Дата захисту: 27 травня 2013 року. Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литовська республіка). Науковий керівник Бєлятинський Андрій Олександрович.

Дубик Олександр Миколайович захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделювання напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу» за спеціальністю05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми. Дата захисту 1червня 2017 року,спеціалізована вчена рада Д 26.062.04 при Національному авіаційному університеті. Науковий керівник: доцентТалах Світлана Михайлівна.

 

f1

 

f2

 Прилюдний захист докторської дисертації докторанта кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів
                  к.т.н., с.н.с. Прусова Дмитра Едуардовича
Dosyagnenya

Урочисте вручення ректором НАУ Ісаєнко В.М. диплома кандидата технічних наук аспіранту кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів

Дубику Олександру Миколайовичу

 

f3

На честь 5-ти річного ювілею Навчально-наукового інституту Аеропортів колектив кафедри реконструкції
аеропортів та автошляхів назнак підтвердження високих результатів його науково-педагогічної діяльності відзначений
Подяками керівництва університету

 

f4

 

 

f5

 

f5

 

 

 

f6

 

 

f7

 

 

f8

 

 

f9

 

 

f10

 

 

f11

 

 

 

f12

 

 

f12

 

 

f13