Дисципліни кафедри

Науково-педагогічним складом кафедри комп'ютерних технологій будівництва викладаються наступні дисципліни.

1. Інформатика (загальний курс)

2. Конструкції будівель та споруд

3. Основи теорії споруд

4. Вступ до будівельної справи

5. Будівельне матеріалознавство

6. Архітектура будівель і споруд

7. Архітектура будівель і споруд (спецкурс)

8. Будівельна механіка

9. Будівельна механіка (спецкурс)

10. Інженерні основи аеропортобудування (вибіркова)

11. Механіка твердого деформованого тіла

12. Основи САПР (вибіркова)

13. Будівельні конструкції

14. Комп’ютерні технології в транспортному будівництві

15. Металеві конструкції

16. Метали і зварювання в будівництві

17. Залізобетонні та кам’яні конструкції

18. Теплогазопостачання та вентиляція

19. Технічна експлуатація будівель та споруд

20. Основи наукових досліджень

21. Комп’ютерні технології проектування об’ємно-планувальних рішень

22. Комп’ютерні технології проектування спеціальних конструкцій

23. Комп’ютерні технології проектування конструкцій будівель

24. Комп’ютерні технології чисельного моделювання конструкції

25. Матеріалознавство

26. Будівельна фізика

27. Обчислювальна математика та програмування

28. Опір матеріалів (спец/курс) і основи теорії пружності та пластичності

29. Чисельні методи в розрахунку будівельних конструкцій

30.  Основи та фундаменти

31. Основи та фундаменти (спецкурс)

32. Реконструкція будівель та споруд аеропортів

33. Прикладна теорія ризиків

34. Комп’ютерна графіка (спецкурс)

35. Зведення і монтаж будівель і споруд

36. Організація будівництва (спецкурс)

37. Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів

38. Інженерне обладнання будівель

39. Чисельні методи досліджень будівель та споруд (спецкурс)