Дисципліни

Науково-педагогічним складом кафедри архітектури інституту аеропортів викладаються наступні дисципліни:

 • Дисципліна „Типологія будівель та споруд” вивчає класифікацію споруд в залежності від функціональних та конструктивних, архітектурно-просторових ознак.
 • Дисципліна „Регіональні особливості містобудування та архітектури” вивчає кількісь, якість та розміщення порушених територій в промислових містах та регіонах, розробляє планувальні рішення щодо їх раціонального використання в містобудуванні та охороні природи.
 • Дисципліна „Основи містобудування” формує багатограну діяльність суспільства, що спрямовано на створення матеріально-просторового середовища життєдіяльності людини.
 • Дисципліна „Дизайн архітектурного середовища” – це комплекс науково-дослідних, проектних та художніх робіт спрямованих на формування внутрішнього та зовнішнього середовища .
 • Дисципліна „Архітектурна графіка” визначається знанням та вмінням передавати архітектурно-художніми прийомами образу споруд, її архітек-турно-планувальної розробки, архітектурно-конструкторської розробки, оформленням проектної документації на стадіях: „ескіз”, „проект”, „робоча документація”.
 • Дисципліна „Екологічні основи дизайну архітектурного середовища” визначає екологічний стан навколишнього середовища, критерії стану його стану, розробляє архітектурно-планувальні рішення щодо удосконалення архітектурного середовища.
 • Дисципліна „Інтер’єр та обладнання” вивчає шляхи архітектурного вирішення внутрішнього простору будинків або окремих приміщень з використанням сучасних будівельних матеріалів та художньо естетичних рішень.
 • Дисципліна “Ландшафтна архітектура” формує спеціалістів, творча діяльність яких спрямована на організацію антропогенного ландшафту та природного середовища відповідно до практичних та естетичних потреб людини. Включає охорону та перетворення природних або створення штучних елементів ландшафту (рельєф, акваторії, насадження), формування систем озеленення населених місць і рекреаційних територій та їх складових – садів, парков, скверів, бульварів, тощо – у взаємозв’язку із забудовою, елементами благоустрою та інженерного обладнання.
 • Дисципліна “Історія архітектури та містобудування” має на меті сформулювати у майбутніх фахівців архітекторів знання з основних історичних етапів розвитку архітектурної форми та містобудівних принципів, виявляючи водночас територіальні особливості їх становлення. У навчальному курсі охоплюється всесвітня історія архітектури та містобудування від найдавніших часів до сучасності. Окремо розглядається еволюція української архітектури.
 • Завершальною цінною вивчення “Історії архітектури і містобудування” постає усвідомлення студентом–архітектором високої художньої цінності архітектури, яка в повній мірі втілює і виражає визначенні духовні цінності суспільства.
 • Дисципліна “Композиція” є базовою дисципліною в процесі навчання архітектора. Визначальним завданням курсу є розвиток у студентів композиційного мислення. Яке дозволяє вирішувати архітектурні проекти та грамотно втілювати композиційні рішення.
 • Дисципліна “Теоретичні та методичні основи архітектури та містобудування” передбачає набуття професійних знань щодо: практики проектування містобудівних об’єктів; створення архітектурно-художнього образу будівель і споруд; розробки генерального плану містобудівного об’єкту; оформлення і захисту архітектурного проекту; оформлення проектної документації.
 • Дисципліна “Основи комп’ютерних технологій дизайну архітектурного середовища” передбачає оволодіння основними знаннями пакетів графічних програм та вміння вільно володіти новітніми комп’ютерними технологіями з метою їх застосування в галузі дизайну архітектурного проектування в процесі створення всіх видів проектної документації на будь-яких стадіях розробки , включаючи креслення, результати обліку кількісних показників, можливість створення файлів інших форматів для обміну даними, застосуванням можливостей 3D-графіки для художньої візуалізації, а також ілюстрації інженерних задач.
 • Предмет ”Архітектурне проектування” - провідна дисципліна, що має залучити до процесу проектування дати навички майбутнім архітекторам як формувати ті чи інші споруди (від нескладних, малих об’єктів до архітектурних комплексів); органічно вписувати їх в навколишнє середовище з врахуванням рельєфу, існуючої забудови, природного оточення.