LOGO FABD

БУДПРОЕКТ

Це ми можемо!

 Перелік робіт, згідно ліцензії №596614:

 

1.00.00                       ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

1.01.00         Інженерно-геодезичні

1.02.00         Інженерно-геологічні

1.03.00         Інженерно-гідрометеорологічні

1.04.00        Для раціонального використання та охорона навколишнього середовища

1.05.00         Спеціалізовані

1.06.00         Вишукування для будівель, споруд, та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас ССЗ - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідю та клас СС1 - незначні наслідки

 

2.00.00                      РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.01.00        Схема планування територій

2.02.00        Генеральні плани населених пунктів

2.03.00        Детальні плани територій

2.04.00         Проекти забудови територій

2.05.00         Інлсенерної інфраструктури населених пунктів

2.06.00         Інженерний захист територій, цивільна оборона

2.07.00         Транспортної інфраструктури населених пунктів

2.08.00         Охорони навколишнього середовища

3.00.00                      ПРОЕКТУВАННЯ ОБЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

3.01.01         Житлових будівель, готелів

3.01.02         Громадських будівель та споруд

3.02.01         Будівель та споруд промислових підприємств

3.02.02         Інженерних споруд

3.02.03         Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства

3.02.04         Гірничих споруд

3.02.05         Енергетичних споруд та комплексів

3.02.06         Гідротехнічних споруд та комплексів

3.03.00         Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення, правоохоронних органів та цивільної оборони

3.04.00        Об'єктів експериментального будівництва

3.05.00         Транспортних мереж:, споруд та комплексів

3.05.01         Залізничних колій

3.05.02         Доріг автомобільних

3.05.03        Мостів, шляхопроводів, переходів

3.05.04        Аеродромів та вертодромів

3.05.05         Тунелів та метрополітенів

3.05.06         Місцевого транспорту

3.05.07         Вертикального транспорту

3.06.00         Магістральних нафтогазопроводів, споруд та обладнання

3.07.00         Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам 'яток культурної спадщини

3.08.00         Конструювання несучих та огороджувальних конструкцій

3.09.00         Клас наслідків (відповідальності) об’скта проектування: клас ССЗ - значні наслідкг клас СС2 - середні наслідки та клас СС1 - незначні наслідки

3.10.00        Умови проектування: звичайні, територій з підвищеною сейсмічністю, територій : складними інженерно-геологічними умовами

3.11.00         Проектування внутрішніх інженерних мереж' і систем

3.11.01         Водопроводу та каналізації

3.11.02         Опалення

3.11.03         Вентиляції та кондиціювання повітря

3.11.04         Газопостачання та газоустаткування

3.11.05        Холодопостачання промыслового

3.11.06         Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

3.11.07         Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів

3.11.08         Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

3.11.09         Технологічних

3.12.00       Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд

3.12.01         Водопостачання

3.12.02         Каналізації

3.12.03        Теплових

3.12.04        Газопостачання

3.12.05        Електропостачання та електрообладнання

3.12.06         Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

3.12.07         Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і сп об ’скта проектування: клас ССЗ значні наслідки, клас СС2 - середні наслі клас ССУ - незначні наслідки

3.13.00        Технологічне проектування

4.00.00                     БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

4.01.00        Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд

4.02.00         Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних

4.03.00        Улаштування фундаментів із застосуванням паль

4.04.00         Улаштування фундаментів, що використовується спеціальними способами

4.05.00         Зведення металевих конструкцій

4.06.00         Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій

4.07.00         Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних констру.

4.08.00        Зведення кам'яних та армокам 'яних конструкцій

4.09.00        Зведення дерев яних конструкцій

4.10.00        Монтаж інженерних споруд

4.11.00        Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання

4.12.00         Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів

4.13.00        Виконання підводно-технічних робіт

4.14.00        Розробка гірничих споруд та комплексів

4.15.00         Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам 'яток культурі спадщини

4.16.00        Монтаж технолог і чного устаткування

4.17.00        Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за выдал технологічного устаткування)

4.18.00         Клас наслідків (відповідальності) об сктів будівництва: клас ССЗ - значні неп клас СС2 - середні наслідки та клас ССУ - незначні наслідки

4.19.00        Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, території складними інженерно-геологічними умовами

 

5.00.00                  МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

5.01.00        Монтаж' внутрішніх інженерних мереж', систем, приладів і засобів вимірюва

5.01.01         Водопроводу та каналізації

5.01.02        Опалення

5.01.03        Вентиляції та кондиціювання повітря

5.01.04         Газопостачання та газообладнання

5.01.05        Технологічних трубопроводів

5.01.06        Холодопостачання промислового

5.01.07       Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

5.01.08         Автоматизації і контрольно-вішірювальних приладів

5.01.09        Зв'язку, сигналізації, радіо, Телебачення, інформаційних

5.02.00       нтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобіввимірювання

5.02.01        Водопостачання

5.02.02        Каналізації

5.02.03        Теплових і гарячого водопостачання

5.02.04         Газопостачання

5.02.05         Магістральних продуктопроводів

5.02.06         Електропостачання, електроосвітлення

5.02.07        Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

5.02.08         Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас С значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки та клас СС1 - незначні наслідки

 

6.00.00                   БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

6.01.00        Залізничних колій

6.02.00        Доріг автомобільних

6.03.00        Мостів, шляхопроводів, переходів

6.04.00        Аеродромів та вертодромів

6.05.00        Тунелів та метрополітенів

6.06.00         Місцевого транспорту

6.07.00        Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)

6.08.00        Кчас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас ССЗ - значні нси клас СС2 - середні наслідки та клас СС1 - незначні наслідки

6.09.00        Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій складними інженерно-геологічними умовами

 

7.00.00                    ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

7.01.00       Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до розділу 3.00.00)

7.02.00        Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж

7.03.00         Обстелсення і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, спор інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апарап на об’єктах і в лабораторіях)

7.04.00         Генеральний підрядник у будівництві

7.05.00       Проект виконання будівельних робіт