LOGO FABD

.

Кафедра містобудування організована у 2010 р. внаслідок перетворення кафедри теорії архітектури та містобудування з метою підвищення якості підготовки фахівців у галузі архітектури та містобудування.

Виділення кафедри в самостійний підрозділ – це виклик часу, коли містобудівні проблеми стають не тільки перепоною розвитку населених пунктів різних груп, але й аеропортів, розташованих на їх територіях, або територіях, наближених до них. Для розв’язання цих проблем вивчаються та узагальнюються світові практики, залучаються різнопрофільні спеціалісти, використаються сучасні інформаційні технології.

           З листопада 2010 р. по квітень 2015 р. кафедру очолювала к. арх., доцент Октябрина Чемакіна.

З квітня 2015 р. кафедру очолює к. т. н., с. н. с., член-кореспондент Академії будівництва України Галина Агєєва.

Кафедра бере участь у теоретичної та практичної підготовці студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» упродовж 1-5 курсів навчання. Під керівництвом викладачів кафедри виконуються дипломні проекти ОКР «Бакалавр» -http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29518 та дипломні роботи ОКР «Магістр» - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15921.

Серед викладачів кафедри - випускники:

- Національного авіаційного університету (завідувач кафедри Галина Агєєва, завідувач навчально-наукової лабораторії «Урбаністики та просторової організації» Юлія Вовченко);

- Київського національного університету будівництва і архітектури (доцент Григорій Болотов, старший викладач Наталя Бжезовська).

Викладачі:

- мають значний науковий та педагогічний потенціал, досвід роботи в галузевих науково-дослідних та проектно-вишукувальних інститутах, діючих авіапідприємствах;

- мають досвід організації та реалізації комплексних науково-технічних програм, наукового-технічного супроводу інженерних споруд на різних етапах життєвого циклу (проектування, будівництво, експлуатація, реконструкція), в т.ч. складних аеродромних споруд та будівель аеропортів;

- мають досвід реалізації державної програми реконструкції житлових будинків перших масових серій; інвестиційних проектів у будівництві та житлово-комунальному господарстві - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24287;

- залучаються до розробки державних будівельних норм (ДБН) та національних стандартів в галузі будівництва (ДСТУ Б, ДСТУ Б EN, ДСТУ-Н Б) - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9556;

- є авторами монографій - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9396, навчально-методичної літератури (навчальних посібників - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9394, довідників - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38120, рекомендацій, практикумів - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18737) та ін.

Наукові напрями діяльності кафедри обумовлені, насамперед, державними програмами розвитку регіонів та аеропортів, цілями і завданнями кафедри - http://iap.nau.edu.ua/images/docks/2015-Kafedra%20MB.pdf, а також науковими інтересами викладачів, і стосуються, у першу чергу, вивченню та розв’язанню містобудівних проблем - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15561.

До участі в науковій роботі кафедри активно залучаються аспіранти, студенти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», починаючі з 2-го курсу- http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9399.

Викладачі кафедри включені до складу спеціалізованої вченої ради К 26.062.12 - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40181; державних екзаменаційних комісій ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр»; оргкомітетів Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2014, 2016, 2018 рр.) - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28653; Міжнародної конференції «Архітектура та екологія» та ін.

Кафедра є ініціатором проведення Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2014, 2016, 2018 рр.) - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28653

Кафедра активно впроваджує сучасні форми навчання, залучає студентів до реалізації галузевих завдань щодо розвитку регіональних аеропортів, до участі в спеціалізованих архітектурних конкурсах (STEEL FREEDOM, 2014-2018) - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30961, міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених («BUDMASTER-CLASS», 2016-2019 - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30958; «Наука – майбутнє Литви. Інженерія транспорту та перевезень», 2014-2018) – http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40309, Всесвітньому конгресі «Авіація у XXI столітті» - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40302, міжнародних конференціях «АВІА» - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40298, «Енергоефективність у будівництві» та ін.

.