Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
--

Фахові вступні випробування

 

ОС Бакалавр

 

Спеціальність 022 "Дизайн"

ОПП "Дизайн"

1) Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь "Бакалавр" з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня          "Молодший спеціаліст"
2) Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь "Бакалавр" з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня           "Молодший спеціаліст"

 

Спеціальність 191 "Архітектура та містобудування"

ОПП "Дизайн архітектурного середовища"

3) Програма творчого конкурсу для вступу на навчання на першому (бакалаврському рівні ) вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"
4) Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь "Бакалавр" з нормативним терміном навчання 2 р. 10 міс на основі освітньо-кваліфікаційного               рівня "Молодший спеціаліст"

 

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

 ОПП "Промислове та цивільне будівництво"

5) Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь "Бакалавр" зі скороченим терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня            "Молодший спеціаліст"
6) Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь "Бакалавр" з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня          "Молодший спеціаліст"

 

ОПП "Автомобільні дороги та аеродроми"

7) Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь "Бакалавр" з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня          "Молодший спеціаліст"
8) Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь "Бакалавр" з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня           "Молодший спеціаліст"

 

 

ОС Магістри

 

Спеціальність 022 "Дизайн"

ОПП "Дизайн"

9) Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня "Магістр"

 

Спеціальність 191 "Архітектура та містобудування"

ОПП "Дизайн архітектурного середовища"

10) Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня "Магістр"

 

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

 ОПП "Промислове та цивільне будівництво"

11) Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня "Магістр"

 ОПП "Автомобільні дороги та аеродроми"

12) Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня "Магістр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС Магістри

 Кафедра дизайну інтер'єру 2020

1/ _Програма_вступу_фахового_Магiстр_2020_022_Дизайн

Кафедра  архітектури

1/ Фахове вступне випробування

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

1/ Фахове вступне випробування

Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів

1/ Фахове вступне випробування

ОС Бакалаври

 Кафедра дизайну  інтер'єру 2020

1/ _Програма_вступу_фахового_2_курс_2020_022_Дизайн

2/ _Програма_вступу_фахового_3_курс_2020_022_Дизайн

Кафедра  архітектури

1/  Фахове вступне випробування  норм терм (3 роки)

2/  Фахове вступне випробування зі скор. терм

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

1/  Фахове вступне випробування 3 курс норм терм (2 роки)

2/  Фахове вступне випробування 2 курс

3/  Фахове вступне випробування 1 курс зі скороченим терм

Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів

1/  Фахове вступне випробування 2 курс норм терм (3 роки)

2/  Фахове вступне випробування 3 курс норм терм (2 роки)