ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

--

Політ-2022

2

Політ-2022

Шановні студенти, аспіранти, молоді вчені!

Запрошуємо взяти участь у роботі чотирьох секцій напряму «Архітектура. Будівництво. Дизайн» ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

Детальніше...

Розробка Державних будівельних норм «Будинки та споруди закладів охорони здоров’я»

1

Національний авіаційний університет є базовою організацією щодо виконання робіт із нормування у будівництві відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 28.08.2021 № 215 «Про включення підприємств, установ та організацій, що можуть здійснювати функції щодо виконання робіт із нормування у будівництві за визначеним напрямом або напрямами, до переліку базових організацій у будівництві».

Детальніше...

Менеджмент освітнього процесу на Факультеті архітектури, будівництва та дизайну

               1

        21 лютого 2022 на ФАБД відбулась адміністративна нарада за участі голови вченої ради факультету Степанчука О.В., декана факультету Карпова В.В., заступників декана Талавіри Г.М. і Грабовчак В.В., завідувачів кафедр Лапенка О.І., Дорошенка Ю.О. і Гнатюк Л.Р., відповідальної за наукову роботу Агєєвої Г.М. та диспетчера ФАБД Терехової М.В.

Декан факультету Карпов В.В. повідомив про прийняте рішення Вченою радою НАУ щодо відкриття освітньо-наукової програми доктора філософії та докторантури зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування. Завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Лапенко О.І. доповів про успішне проходження акредитації третього освітнього рівня доктора філософії зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

На нараді були розглянуті актуальні питання організації освітнього процесу та зокрема створення англомовного проекту освітньо-професійної програми «Дизайн» першого рівня вищої освіти, роботу наукових гуртків на кафедрах ФАБД, підготовку наукових публікацій викладачами до журналів, які індексуються базою Scopus

У полі уваги менеджменту факультету також організація та проведення роботи з професійної орієнтації абітурієнтів та тагертованої реклами освітнього продукту кафедр. Розглянуто питання підготовки до внутрішнього аудиту системи якості освіти та результати навчання у першому семестрі 2021/2022 навчального року.

За результатами розгляду було надано низку доручень.

2

Ректор НАУ Максим Луцький та президент Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» Юрій Прав підписали Меморандум про співпрацю

3

Сьогодні між Національним авіаційним університетом та Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» відбулося підписання Меморандуму про співпрацю. Свої підписи під документом поставили ректор Максим Луцький та президент ГО Юрій Прав.

На зустрічі були присутні:
- Євген Романенко, проректор з наукової роботи НАУ;
- Віктор Карпов, декан Факультету архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД) НАУ.

Головною метою даного меморандуму є співробітництво, взаємодія та координація діяльності Сторін для отримання позитивного результату при організації професійної підготовки, підвищення кваліфікації та професійної діяльності інженерів з технічного нагляду.

Основні напрямки співпраці:
- спільні заходи щодо участі у вироблені та реалізації державної політики у сферах освітньої та архітектурної діяльності;
- розробка та впровадження механізмів співпраці при здійсненні навчальної підготовки, підвищення кваліфікації та подальшої професійної діяльності інженерів з технічного нагляду;
- подальше вдосконалення професійної освіти та професійної діяльності інженерів з технічного нагляду тощо.

2

1

«Аеродромно-технічне обслуговування» - нова освітньо–професійна програма

2

15 лютого 2022 року відбулося засідання кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів ФАБД, яке проходило в режимі он-лайн на платформі googlemeet. В засіданні приймали участь запрошені: декан ФАБД Карпов В.В. та стейкхолдер віце-президент Асоціації «Аеропорти України» Франчук О.Г., також були присутні 25 із 29 членів кафедри.

Головним питанням засідання було обговорення проєкту нової освітньо–професійної програми «Аеродроми» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Гарант освітньої програми доцент кафедри, канд. техн. наук Дубик О.М. представив проєкт ОПП. В обговоренні приймали участь декан Карпов В.В., стейкхолдер Франчук О.Г. та члени кафедри: зав. каф. Лапенко О.І.,проф. Степанчук О.В., доц Костира Н.О., доц. Агєєва Г.М., доц. Краюшкіна К.В., доц. Скребнєва С.М., проф. Гасій Г.М., проф. Махінько Н.О., проф. Барабаш М.С., ст.викл. Машков І.Л. Програму в основному схвалено та запропоновано доопрацювати відповідно до висловлених пропозицій.

1

3

2

На Факультеті архітектури, будівництва та дизайну відбулось відкриття виставки творчих робіт студентів архітекторів 2022

1 

У виставковому просторі (3 корпус) Факультету архітектури, будівництва та дизайну відкрилась виставка студентських творчих робіт архітекторів за підсумками першого семестру. Мета виставки – презентувати особисті досягнення та оцінити навчально-творчі здобутки студентів ФАБД.

В експозиції виставки представлені роботи студентів 1-4 курсів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», які виконані в різних техніках. Тут і олійний живопис, графіка, гобелени та ін..

Відвідувачі мають змогу поринути у світ творчості та отримати позитивні враження, оскільки роботи вирізняються особливою майстерністю написання картин, яскравістю і креативністю.

Запрошуємо колег та студентів.

 

2

3

4

5

Запрошуємо на День відкритих дверей НАУ 2022

1

Шановні учні старших класів, студенти коледжів, майбутні абітурієнти! Національний авіаційний університет запрошує взяти участь у Дні відкритих дверей, який відбудеться 10 лютого о 15:00 в онлайн-форматі на платформі ZOOM. Захід проходитиме з 15:00 до 17:00.

Організатори заходу:
- Навчально-науковий інститут розвитку освіти НАУ;
- факультети університету;
- Приймальна комісія НАУ.

На заході будуть представлені:
- Аерокосмічний факультет;
- Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій;
- Факультет архітектури, будівництва та дизайну;
- Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій;
- Факультет економіки та бізнес-адміністрування.

Крім того, представники Приймальної комісії НАУ представлять особливості вступної кампанії 2022.

Також, учасники Дня відкритих дверей отримають вичерпну інформацію про переваги навчання у НАУ, напрями підготовки факультетів університету, престижні спеціальності, міжнародну співпрацю, активне дозвілля студентів, перспективи працевлаштування випускників, актуальні освітні, наукові та профорієнтаційні проекти тощо.

Реєстрація для учасників заходу обов’язкова за посиланням

Підключитися

Ідентифікатор: 960 3222 8890
Код доступу: R9vmUW