Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
a0
a991
a99
--

Автомобільні дороги і аеродроми – мій вибір, моє майбутнє

1

На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів (КТБтаРА) факультету архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД) розпочалась фахово-ознайомлювальна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми».

В умовах воєнного часу базою практики є кафедра КТБтаРА, керівництво практикою та її проведення здійснюються дистанційно.

Передбачені програмою тематичні екскурсії на підприємства будівельної галузі замінені віртуальними відвідуваннями об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема, аеропортів, транспортно-пересадкових вузлів, тощо. Окрема увага приділяється базі практики – її історії, організаційної структурі, організації навчального процесу та роботи дослідницьких лабораторії, тощо.

На початку практики її керівником – доцентом кафедри, к. т. н., с. н. с., Дійсним членом Академії будівництва України Галиною Агєєвою - було запропоновано кожному здобувачу проаналізувати результати навчання впродовж першого року навчання, оцінити свої очікування та реальність, які вплинули на вибір майбутньої спеціальності та закладу вищої освіти.

         За результатами цих досліджень здобувачами були підготовлені презентації «Автомобільні дороги і аеродроми – мій вибір, моє майбутнє», оприлюднення яких супроводжувалось жвавими дискусіями.

         Рік навчання у НАУ – це перший крок до формування загальних та фахових компетентностей, який, за думкою Артемія Бахуринського, Олексія Довгодько, Марко Левковича, Романа Маховського, Влади Покорук, Артема Сиротюка, Владислава Сорочука, Данило Стеценко, вони зробили у правильному напрямку.

Ознайомлення зі специфікою та особливостями майбутньої професії буде подовжено за програмою фахово-ознайомлювальної практиці.

         Враховуючі масштаби порушень об’єктів транспортної інфраструктури внаслідок воєнних подій 2022 року, підготовка майбутніх спеціалістів для їх відновлення має велике значення для відродження країни.

_____

Програма практики – за посиланням: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54914

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Про засідання вченої ради ФАБД від 06-06-22

4

6 червня 2022 року відбулося засідання вченої ради ФАБД, яке проходило в оновленому комп’ютерному класі (каб.3.521). Головуючим на засіданні був секретар вченої ради проф. Степанчук О.В., були присутні 13 із 18 членів вченої ради.

Першим питанням порядку денного була інформація про готовність ФАБД до вступної кампанії у 2022р., виступила відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачка кафедри КТДіГ, к.т.н., доцент Вікторія Василенко, яка повідомила про умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році за освітніми ступенями бакалавр і магістр, вимоги щодо проведення творчого конкурсу за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Наступний питанням було затвердження плану написання навчально-методичної літератури у 2022-2023н.р.з доповідями виступили завідувачі кафедр, які повідомили, що заплановано оновити навчальні практикуми, методичні рекомендації для лабораторних та домашніх робіт.

Заступник декана з навчально-виховної роботи Валентина Грабовчак надала інформацію про співробітників ФАБД які надали заяви на поселення у гуртожиток з 01.07.2022 по 30.06.2023р., за результатами одноголосного голосування, було рекомендовано продовжити термін проживання співробітників ФАБД в гуртожитках.

Було обговорення із затвердження кандидатур на отримання іменної стипендії у 2022-2023н.р., за результатами голосування обрано двоє студентів:

-         Тригуб Дмитро Олександрович, студент групи АР-207Б.

-         Злагат-Лозинська Наталія Остапівна, студентка групи АР-303Б.

Також на засіданні вченої ради було таємне голосування щодо рекомендації присвоєння вченого звання доцента по кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Дубику О.М. та Махінько Н.О.

Завідувач кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, д.т.н., проф. Олександр Лапенко представив презентацію на затвердження теми докторської дисертації доцента кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Краюшкіної К.В.

Останнім питанням за порядком денним було затвердження змісту збірника наукових праць «Теорія та практика дизайну» №25, 2022 р.

1

2

3

 

УВАГА! ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ НАУ ОГОЛОШУЄ ТВОРЧИЙ КОНКУРС

УВАГА! ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ НАУ

ОГОЛОШУЄ Творчий конкурс для вступників на спеціальність 191 Архітектура та містобудування

РЕЄСТРАЦІЯ НА ТВОРЧИЙ КОНКУРС

1

Реєстрація для участі у творчому конкурсі на спеціальність 191 “Архітектура та містобудування” буде доступна з 21 червня 2021 року по 13 липня 2021 року за посиланням:

https://pk.nau.edu.ua/zaiava-na-reiestratsiiu-dlia-uchasti-u-tvorchomu-konkursi-dlia-vstupu-na-spetsialnosti-191-arkhitektura-ta-mistobuduvannia/

Творчий конкурс проводиться:

- основна сесія:

13.07.2022р. – консультація;

14.07.2022р. – творчий конкурс.

- додаткова сесія (контракт)

08.08.2022р. – консультація;

09.08.2022р. – творчий конкурс.

Для реєстрації та участі у творчому конкурсі у день його проведення за очною формою необхідно мати документи, що підтверджують особу.

Реєстрація учасників для участі за дистанційною формою здійснюється в програмі GoogleмClassмRoom, код класу kbzvnmu(посилання: https://classroom.google.com/c/NTMyMDA1NDE0MTcw?cjc=kbzvnmu )

За дистанційною формою творчого конкурсу роботи потрібно завантажити у GoogleClassRoom до 12:00 год. 14.07.2022 р.

Вимоги до конкурснихробіт

-                     Виконання завдання полягає у створенні довільної композиції з обмеженої кількості геометричних фігур (від трьох до семи): площинних або об’ємних, додати стислий опис концепції композиції.

-                     Формат: А3

-                     Орієнтація формату: за вибором вступника

-                     Художні матеріали та техніка виконання: графіка (заливка або штрихування) із застосуванням олівців, лайнерів, фарб, маркерів або колаж /аплікація з паперу чи картону або кольорова чи чорно-біла подача.

Критеріїоцінюванняконкурснихробіт

       відповідність кількості і виду фігур завданню;

       загальне гармонійне розміщення композиції на аркуші;

       врівноваженість композиції (розміщення елементів різного розміру);

       взаємна підпорядкованість елементів композиції;

       гармонійність колірного та тонального вирішення;

       креативність задуму;

       майстерність виконання.

Як оцінюютьрезультатитворчихконкурсів?

За результатами творчого конкурсу учаснику виставляється оцінка за шкалою 100-200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»).

Оцінювання результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше наступного дня за днем його проведення.

Як можнадізнатися про результатитворчого конкурсу?

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах НАУ та вноситься до ЄДЕБО.

«Приймальна комісія ФАБД НАУ» за посиланням : https://www.facebook.com/groups/552088943018699

2

3

4

6

5

7

Туристично-рекреаційні ресурси авіації

4

Факультет архітектури, будівництва та дизайну НАУ взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та туризм». Дійсним членом Академії будівництва України, доценткою кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, к. т. н., с. н. с., Галиною Агєєвою оприлюднені результати досліджень містобудівних, архітектурно-планувальних рішень аеропортів та приаеродромних територій. Магістеркою кафедри архітектури та просторового планування Марією Чернишевою запропоновані вирішення функціональних зон авіаційних закладів вищої освіти у контексті наявності ресурсів, які можуть бути перетворені на специфічні туристично-рекреаційні ресурси, привабливі для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму.

Маркетингові технології дозволяють посилити значущість таких ресурсів і вплинути на психологічні мотиви та поведінку потенційних споживачів туристичного продукту.

Окрема увага приділена Національному авіаційному університету, який має специфічні матеріальні об’єкти та комплекси – потенційні туристичні продукти, споживачами яких можуть бути представники різних вікових та соціальних груп. Саме вони успішно використовуються не тільки в навчальному процесі, але й для професійної орієнтації майбутніх авіаторів.

1

2

5

6

 

Іспано-український будівельний форум відновлення України

1

Факультет архітектури, будівництва в особі декана факультету Віктора Карпова прийняв участь в Іспано-українському будівельному форумі “Програма реконструкції в Україні”, який відбувся 25 травня 2022 року за участі послів Іспанії та України.

Співробітництво іспанських та українських інжинірингових і будівельних компаній, яке обговорювали в рамках форуму, може стати гарним початком дієвої підтримки підприємств нашої держави задля майбутньої відбудови України та окреслить перспективи подальшої спільної участі у будівельних проєктах різного масштабу.

ФАБД НАУ представило на форумі власні освітні продукти з підготовки спеціалістів будівельної галузі та окреслив горизонти можливої співпраці у відновленні зруйнованої війною іефраструктури громад і міст України.

2

3

Семінар з наставниками академічних груп та старостами ФАБД

1

25 травня на Факультеті архітектури, будівництва і дизайну відбувся семінар із наставниками академічних груп та старостами груп. На семінарі обговорені питання успішного завершення навчального 2021-2022 року та екзаменаційної сесії. Окремо приділено увагу випусковому курсу бакалаврів і мобілізації старост груп та наставників на роботу із студентами щодо підготовки дозахисту дипломних робіт.

         Декан Віктор Карпов нагадав студентам та викладачам про дотримання вимог академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу, надав детальну інформацію в яких випадках надається індивідуальний графік навчання та академічна відпустка.

         Заступник декана з навчальної роботи Геннадій Талавіра проінформував студентів які в цьому році отримують диплом ОС "Бакалавр", щодо зведених відомостей, хто зі студентів виходить на червоний диплом, при умові якщо захист бакалаврської дипломної роботи буде відмінним, коли будуть замовляти додатки до диплому і диплом.

         Заступник декана з навчально-виховної роботи Валентина Грабовчак надала інформацію студентам та кураторам стосовно прийому заяв про отримання додаткових балів і підрахунку рейтингу успішності студента на можливість отримання академічної стипендії у 2022-2023 навчальному році та прийому заяв на поселення до гуртожитку.

         Учасники семінару були активні, ставили обґрунтовані запитання та отримували чіткі і зрозумілі відповіді.

2

Представники НАУ серед учасників І Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в архітектурі та дизайні»

1

 

25-26 травня 2022 року в Національної академії образотворчих мистецтв та архітектури (НАОМА) відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в архітектурі та дизайні».

У роботі конференції взяли участь представники Факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету та оприлюднили результати наукової, методичної та практичної діяльності за напрямами кафедр в таких доповідях:

«Інновації у формотворенні української сакральної архітектури» (Лілія Гнатюк, канд. арх., доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру);

«Навчання майбутніх архітекторів програмуванню» (Юрій Дорошенко, д. т. н., професор, завідувач кафедри архітектури та просторового планування);

«Перетворення аеропортів на об’єкти туристичного інтересу та суспільні туристичні ресурси» (Галина Агєєва, канд. техн. наук, с. н. с., доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів);

«Вплив субкультур на формування дизайну інтер’єру» (Софія Триколенко, канд. мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер’єру);

«Актуальні питання синтезу мистецтв у міському архітектурному просторі» (Наталія Бжезовська,старший викладач кафедри архітектури та просторового планування);

«Дизайн зупинкових комплексів із кав’ярнями в Україні» (Любава Обуховська, старший викладач кафедри дизайну інтер’єру, Світлана Харченко, студентка);

         «Створення цифрового архіву пам’яток архітектури з використанням 3д технологій» (Вадим Нещадим, аспірант кафедри архітектури та просторового планування);

         «Способи озеленення громадських просторів» (Анастасія Бойправ, магістрантка кафедри архітектури та просторового планування).

У перебігу конференції учасники мали можливість обмінятися досвідом проєктування та дослідження об’єктів архітектури та містобудування, викладання навчальних дисциплін, проведення практик; окреслити нагальні проблеми відновлення населених пунктів, порушених під час воєнних подій.

Учасники отримали запрошення до співпраці та публікації наукових статей у збірнику наукових праць «Теорія та практика дизайну» (категорія Б) - https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design, засновником якого є Національний авіаційний університет.

Програма конференції - https://drive.google.com/file/d/1GyRqxJo-dzo4btsJAf5eguxDDF4BERpF/view

2

3

5

4

6

7