Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
a0
a991
a99
--

АВІА-2021: розвиток аеропортів та прилеглих територій

a

 

22 квітня 2021 року на факультеті архітектури, будівництва та дизайну
НАУ в онлайн-режимі відбулось секційне засідання «ХV Міжнародної
науково-технічної конференції «АВІА-2021» - «Розвиток аеропортів та
прилеглих територій».
Голова секції – Галина Аґєєва, к. т. н., с. н. с., Дійсний член Академії
будівництва України.
Секретар – Аліна Вишневська.
Учасників секційного засідання привітав декан факультету, д-р
історичних наук Віктор Карпов. У своєму виступі декан звернув увагу на те,
що аеропорти є не тільки транспортними об’єктами, але й виконують
функцію місто формувальних підприємств та значно впливають на розвиток
інфраструктури місцевого, регіонального, державного та світового рівнів.
У роботі секції взяли участь викладачі, молоді науковці та студенти
Національного авіаційного університету, Національного транспортного
університету, Чернігівського національного технічного університету,
Північно-Західного університету Міньцзу (Китай).
Були обговорені питання відновлення аеропортів цивільної авіації та
військових аеродромів; розвитку територій, наближених до аеропортів;
будівництва та архітектурно-планувальної організації населених міст, для
яких місто формувальними підприємствами є аеропорти; реалізації концепції
«зелені аеропорти», тощо.
Значна увага приділена проблемам адміністративно господарського
управління аеропортами за допомогою геоінформаційних систем; організації
руху пішохідних потоків у зоні розміщення зупинок маршрутного
транспорту; сучасним будівельним матеріалам, конструкціям та технологіям,
інженерним системам.
Кращими доповідями на засіданні секції визнані:
І місце (диплом І ступеня):
«Research on Application of fiber concrete pavement construction
technology», Shilin Yang, аспірант НАУ;
«Existing problems and development direction of green airport in China»,
Meiyu Shao, аспірант НАУ;
ІІ місце (диплом ІІ ступеня):

«Будівництво та експлуатація аеродромів на території України та
забезпечення їх оборони та охорони», Любов Бугайцова, студент НАУ;
«Каналізація, її системи та схеми», Вікторія Вільчанська, студент НАУ;
ІІІ місце (диплом ІІІ ступеня):
«Архітектурно-планувальна організація селища для проживання
робітників підприємства по виготовленню авіаційної військової оборонної
техніки», доповідач – Уляна Петренко, студент НАУ;
«Пропозиції щодо архітектурно-планувальної організації селища
міського типу для обслуговуючого персоналу міжнародного аеропорту
«Антонов»», доповідач – Марія Томиленко, студент НАУ.

Програма секції 20 «Розвиток аеропортів та прилеглих територій»
Тези доповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Інформація про засідання Вченої ради ФАБД 14-04-21

LOGO76 lr

Про засідання Вченої ради Факультету архітектури, будівництва та

дизайну від 14 квітня 2021 року

14 квітня 2021 року відбулося засідання Вченої ради Факультету
архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету.
На засіданні Вченої ради факультету заслухано звіт завідувача кафедри
реконструкції аеропортів та автошляхів Пилипенка Олександра Івановича про
навчальну, методичну, наукову, організаційну та профорієнтаційну діяльність
кафедри за період 2016-2021 року.
Відповідальна за наукову та інноваційну діяльність на факультеті -
Агєєва Галина Миколаївна підвела підсумки щодо організації роботи та
проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і
студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».
На засіданні Вченої ради було розглянуто питання щодо можливості
отримання науково-педагогічними працівниками Факультету наукового
ступеня доктора філософії поза аспірантурою.
Завідувачі випускових кафедр доповіли про стан та проблеми організації
роботи щодо обрання студентами вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р.
Заступник декана Факультету архітектури, будівництва та дизайну
Дубик Олександр Миколайович виступив з доповіддю про результати
проведеного аналізу відвідування навчальних занять студентами у парному
семестрі 2020-2021 н.р. та надав пропозиції щодо здійснення контролю за ними.
Одним із найважливіших на засіданні було питання щодо реорганізації
кафедр. Декан Факультету архітектури, будівництва та дизайну Карпов Віктор
Васильович зробив доповідь щодо доцільності об’єднання кафедри
реконструкції аеропортів та автошляхів та кафедри комп’ютерних технологій
будівництва, а також кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування та
кафедри архітектури.
Окрім того, був заслуханий звіт голови студентської ради ФАБД
Аніканової Катерини Юріївни про результати проведеного опитування
студентів щодо «Аналітики викладачів ФАБД».
На засіданні було погоджено освітньо-професійні програми зі
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
освітнього ступення «Бакалавр» та «Магістр» на Факультеті архітектури,
будівництва та дизайну Національного авіаційного університету. Також було
погоджено освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії за
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Під час проведення засідання було розглянуто й обговорено зміст та
структуру колективної монографії «Архітектура, будівництво, дизайн в
освітньому просторі» та прийнято рішення клопотати перед Вченою радою
університету щодо рекомендації до видання.

 

Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі

2

У квітні 2021 року вийшла друком колективна монографія «Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі», підготовлена за загальною редакцією д-ра іст. наук В. В. Карпова.

У монографії представлені результати наукових розвідок вчених факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету України. Сфери архітектури, будівництва, дизайну та мистецтвознавства взаємопов’язані зі становленням та розвитком авіаційної галузі. Дослідження взаємовпливу, синтезу технічних рішень й герменевтики духу, що утворює нову парадигму людської діяльності, є важливим науковим напрямом гуманітаристики.

Монографія складається з вступу, 6 розділів: «Містобудування» (1 стаття), «Архітектура» (6 статей), «Будівництво та цивільна інженерія» (5 статей), «Культура, мистецтво, дизайн» (5 статей), «Історико-архівні розвідки» (1 стаття), «Праці молодих вчених» (10 статей). Загалом 28 статей 29 авторів. Обсяг – 604 стор. 

Рецензенти:

О. П. Чижевський, кандидат архітектури, Заслужений архітектор України (Національна спілка архітекторів України).

О. І. Голоднов, доктор технічних наук, професор (ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського»).

Р. І. Безугла, доктор мистецтвознавства, доцент (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України).

 

Монографія буде корисна для науковців, а також здобувачів вищої освіти за спеціальностями «022 Дизайн», «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «191 Архітектура та містобудування», «192 Будівництво та цивільна інженерія» та ін.

 

 

3

 

4

 

5

 

Студентка НАУ серед переможців

1

Студентка Національного авіаційного університету серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 022 «Дизайн»

8 квітня 2021 року в Київському Національному університеті технологій і дизайну відбулася підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 022 «Дизайн».

Серед 28 учасників була студентка 1-го курсу освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Дизайн» Христина Шепелюк, яка представила наукову роботу «Принципи проектування простору дошкільного закладу» (шифр роботи «МУЛЬТ», науковий керівник – Лілія Романівна Гнатюк, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну інтер’єру ФАБД).

За результатами конкурсу студентка ФАБД НАУ Христина Шепелюк посіла 3-е місце та нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.

Вітаємо дослідницю, її наукового керівника, кафедру дизайну інтер’єрів, Факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет з перемогою!

2

Студентки Національного авіаційного університету

1

Студентки Національного авіаційного університету серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

23 березня 2021 року в Харківському університеті будівництва та архітектури, який був базовим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», відбулася підсумкова конференція у дистанційному форматі.

Були представлені 125 наукових робіт з шості професійних спрямувань, зокрема, 17 робіт з «Містобудування», 22 роботи з «Архітектури будівель і споруд».

            Учасниками конференції були здобувачі вищої освіти ФАБД НАУ – Марія Чернишева (Ар-403Б) та Катерина Коробко (Ар-303Б), які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», та Юлія Розналевич (Дз-101М), яка навчається за спеціальністю 022 «Дизайн».

На розгляд конкурсних комісій були представлені результати наступних досліджень:

– з професійного спрямування «Містобудування» – «Містобудівна роль фізкультурно-спортивних зон закладів вищої освіти у контексті сталого розвитку», шифр роботи «Відрада-спорт» (автори – Марія Чернишева, Катерина Коробко). Робота виконана під керівництвом – к. т. н., с. н. с., Дійсного члена Академії будівництва України, доцента кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування Галини Агєєвої;

– з професійного спрямування «Архітектура будівель та споруд» – «Особливості використання списаних Airbus A380 та Іл-86 під гуртожитки ЛА НАУ», шифр роботи «Graft-sport» (автор – Юлія Розналевич). Робота виконана під керівництвом к. арх., доцента кафедри дизайну інтер’єрів Лілії Гнатюк.

Високі рейтинги обох робіт (за оцінками рецензентів: «Відрада-спорт» – 1 з 17, «Graft-sport» – 5 з 22) свідчать про актуальність проблем розвитку соціального середовища закладів вищої освіти; новизну та оригінальність ідей та підходів до їх вирішення; здатність здобувачів вищої освіти НАУ до розв’язання складних задач у сфері містобудування та архітектури.

Студентки Марія Чернишева, Катерина Коробко посіли 2-е місце (професійне спрямування «Містобудування»), Юлія Розналевич – 3-е місце (професійне спрямування «Архітектура будівель і споруд») у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».

Вітаємо дослідниць, наукових керівників, кафедру основ архітектури, дизайну та містобудування, кафедру дизайну інтер’єрів, Факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет з перемогою!

2

3

4

5

Презентація кафедри дизайну інтер’єру - День відкритих дверей в НАУ

    PresDI   

       16.03.2021 В НАУ відбулася презентація ФАБД і зокрема кафедри дизайну інтер’єру. З презентацією від кафедри виступила ст. викладач О.І.Сідорова. Вона розповіла про особливості професії дизайнера, про кафедру дизайну інтер’єру, про навчання студентів напрямку «дизайн».

Дизайн зараз є однією з найбільш популярних спеціальностей. Дизайн затребуваний в усіх галузях промисловості і народного господарства. Без дизайну не обходиться жодна сфера діяльності людини. Промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн інтер’єрів, web-дизайн, game-дизайн, рекламний дизайн – напрямків безліч. І який би напрямок не обрали студенти – у них завжди буде робота. Професія дизайнера – одна з тих, де студент може проявити свою креативність. Це можливість кожен день створювати щось нове, втілювати в життя свою ідею, опановувати нові технології і вдосконалюватись.

Професія дизайнера – це постійний саморозвиток і спілкування з творчими людьми з різних країн, обмін ідеями, творчі проекти, виставки, конкурси. Саме дизайнери створюють навколишнє середовище, міське середовище і інтер’єри, де людина перебуває більшість часу. Тому через заняття дизайном ви можете змінити світ у кращий бік або просто заробити грошей для здійснення своїх мрій.

Кафедра дизайну інтер’єру здійснює підготовку студентів за основними напрямками сучасного дизайну – провідними з яких є ознайомлення з загальними принципами планування та облаштування житлових, офісних, розважальних, навчальних та інших приміщень. Програма підготовки включає два блоки: «бакалаври» і «магістри». Бакалаври отримують спеціальність «дизайн» і можуть працювати за фахом. «Магістр» - є більш науковим поглибленим ступенем освіти, де студенти отримують знання про дизайн середовища , дизайн в певних стилях, реставрацію, реконструкцію та реновацію будівель, а також промисловий дизайн. Переваги навчання: а)проекти виконуються на реальних підосновах, б)проводяться майстер-класи від провідних сучасних дизайнерів, в)студенти приймають участь у виставках-конкурсах, г)підбираються оздоблювальні матеріали з реальних робочих каталогів (у нас тісні зв’язки з багатьма фірмами).