Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
a0
a991
a99
--

З 14 по 17 червня 2022 року згідно

2

З 14 по 17 червня 2022 року згідно з графіком на кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів відбувся онлайн захистдипломних робіт студентів 4-го курсу ФАБД освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчанняза спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво».

Випускники освітнього ступеня«Бакалавр» продемонстрували глибокі знання у ґалузі проектування, будівництва та технічної експлуатації будівель та інженерних споруд, а також належне вміння використовувати у своїх дипломних роботах рішення, що відповідають положенням нормативних документів і кваліфікаційній характеристиці у відповідності з вимогами Вищої школи.Розрахунково-графічна частина та оформлення дипломних робіт виконані з використанням сучасних програмних комплексів ЛІРА, МОНОМАХ, АutoCAD, ArchiCAD.

Загалом, до захисту було представлено 37 дипломних робіт ОПП «Промислове і цивільне будівництво». Серед здобувачів вищої освіти: 26 здобувачів вищої освіти громадяни України, 8 громадянів Єгипту, 1 громадянин Шри-Ланки, 1 громадянин Лівії, 1 громадянин Марокко.

Студенти спеціальності 192а «Будівництво та цивільна інженерія»     ОПП «Промислове і цивільне будівництво» захищали дипломні роботи англійською мовою.

Теми дипломни хробіт є надзвичайно актуальними та відповідають сучасному стану науки, техніки та економіки. Усі студенти-дипломники на високому науково-практичному рівні підготували і захистили свої дипломні роботи.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14