Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
a0
a991
a99
--

Журнал Факультету архітектури, будівництва та дизайну включено до переліку наукових видань

1

Науковий журнал «Український мистецтвознавчий дискурс» Факультету архітектури, будівництва та дизайну НАУ рішенням Міністерства науки та освіти України включено до Переліку фахових наукових видань України зі спеціальностей 022 Дизайн та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

         У 2021 році на базі факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету було засновано науковий журнал «Український мистецтвознавчий дискурс» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24971-14911Р від 09.09.2021). Міжнародним центром періодичних видань ISSN International Center (м. Париж, Франція) друкованій та електронній версії журналу присвоєно номер ISSN. «Український мистецтвознавчий дискурс» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

         Основними завданнями наукового журналу є: публікація матеріалів фундаментальних і прикладних наукових досліджень в таких галузях, як дизайн, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних сфер знань, інформування широких кіл науковців і практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень; обмін науковими ідеями, методологією проведення досліджень і практичними досягненнями у галузях культури та мистецтва; надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, методів і результатів інноваційних досліджень з культури та мистецтва.

         Науковий журнал «Український мистецтвознавчий дискурс» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Посилання на науковий журнал «Український мистецтвознавчий дискурс»