Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
a0
a991
a99
--

Про засідання вченої ради ФАБД від 06-06-22

4

6 червня 2022 року відбулося засідання вченої ради ФАБД, яке проходило в оновленому комп’ютерному класі (каб.3.521). Головуючим на засіданні був секретар вченої ради проф. Степанчук О.В., були присутні 13 із 18 членів вченої ради.

Першим питанням порядку денного була інформація про готовність ФАБД до вступної кампанії у 2022р., виступила відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачка кафедри КТДіГ, к.т.н., доцент Вікторія Василенко, яка повідомила про умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році за освітніми ступенями бакалавр і магістр, вимоги щодо проведення творчого конкурсу за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Наступний питанням було затвердження плану написання навчально-методичної літератури у 2022-2023н.р.з доповідями виступили завідувачі кафедр, які повідомили, що заплановано оновити навчальні практикуми, методичні рекомендації для лабораторних та домашніх робіт.

Заступник декана з навчально-виховної роботи Валентина Грабовчак надала інформацію про співробітників ФАБД які надали заяви на поселення у гуртожиток з 01.07.2022 по 30.06.2023р., за результатами одноголосного голосування, було рекомендовано продовжити термін проживання співробітників ФАБД в гуртожитках.

Було обговорення із затвердження кандидатур на отримання іменної стипендії у 2022-2023н.р., за результатами голосування обрано двоє студентів:

-         Тригуб Дмитро Олександрович, студент групи АР-207Б.

-         Злагат-Лозинська Наталія Остапівна, студентка групи АР-303Б.

Також на засіданні вченої ради було таємне голосування щодо рекомендації присвоєння вченого звання доцента по кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Дубику О.М. та Махінько Н.О.

Завідувач кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, д.т.н., проф. Олександр Лапенко представив презентацію на затвердження теми докторської дисертації доцента кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Краюшкіної К.В.

Останнім питанням за порядком денним було затвердження змісту збірника наукових праць «Теорія та практика дизайну» №25, 2022 р.

1

2

3