Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
a0
a991
a99
--

УВАГА! ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ НАУ ОГОЛОШУЄ ТВОРЧИЙ КОНКУРС

УВАГА! ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ НАУ

ОГОЛОШУЄ Творчий конкурс для вступників на спеціальність 191 Архітектура та містобудування

РЕЄСТРАЦІЯ НА ТВОРЧИЙ КОНКУРС

1

Реєстрація для участі у творчому конкурсі на спеціальність 191 “Архітектура та містобудування” буде доступна з 21 червня 2021 року по 13 липня 2021 року за посиланням:

https://pk.nau.edu.ua/zaiava-na-reiestratsiiu-dlia-uchasti-u-tvorchomu-konkursi-dlia-vstupu-na-spetsialnosti-191-arkhitektura-ta-mistobuduvannia/

Творчий конкурс проводиться:

- основна сесія:

13.07.2022р. – консультація;

14.07.2022р. – творчий конкурс.

- додаткова сесія (контракт)

08.08.2022р. – консультація;

09.08.2022р. – творчий конкурс.

Для реєстрації та участі у творчому конкурсі у день його проведення за очною формою необхідно мати документи, що підтверджують особу.

Реєстрація учасників для участі за дистанційною формою здійснюється в програмі GoogleмClassмRoom, код класу kbzvnmu(посилання: https://classroom.google.com/c/NTMyMDA1NDE0MTcw?cjc=kbzvnmu )

За дистанційною формою творчого конкурсу роботи потрібно завантажити у GoogleClassRoom до 12:00 год. 14.07.2022 р.

Вимоги до конкурснихробіт

-                     Виконання завдання полягає у створенні довільної композиції з обмеженої кількості геометричних фігур (від трьох до семи): площинних або об’ємних, додати стислий опис концепції композиції.

-                     Формат: А3

-                     Орієнтація формату: за вибором вступника

-                     Художні матеріали та техніка виконання: графіка (заливка або штрихування) із застосуванням олівців, лайнерів, фарб, маркерів або колаж /аплікація з паперу чи картону або кольорова чи чорно-біла подача.

Критеріїоцінюванняконкурснихробіт

       відповідність кількості і виду фігур завданню;

       загальне гармонійне розміщення композиції на аркуші;

       врівноваженість композиції (розміщення елементів різного розміру);

       взаємна підпорядкованість елементів композиції;

       гармонійність колірного та тонального вирішення;

       креативність задуму;

       майстерність виконання.

Як оцінюютьрезультатитворчихконкурсів?

За результатами творчого конкурсу учаснику виставляється оцінка за шкалою 100-200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»).

Оцінювання результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше наступного дня за днем його проведення.

Як можнадізнатися про результатитворчого конкурсу?

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах НАУ та вноситься до ЄДЕБО.

«Приймальна комісія ФАБД НАУ» за посиланням : https://www.facebook.com/groups/552088943018699

2

3

4

6

5

7