Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

Кафелра дизайну інтер'єру

a

b

a991

a99

a98

a97

a96

a95

a93

a92

a91

a9

a8

a7

a6

a5

a4

20

19

18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

Захист дисертації асистента кафедри КТБА

1

24 грудня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.085.008 Одеської державної академії будівництва та архітектури відбувся успішний захист дисертації асистента кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Писаревського Богдана Юрійовича на тему: «Чисельне моделювання конструкцій багатоповерхових будівель при динамічних впливах».

Члени спеціалізованої вченої ради ухвалили рішення одноголосно, про присудження Писаревському Богдану Юрійовичу наукового ступеня в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Вітаємо наукового керівника доктора технічних наук, професора Барабаш Марію Сергіївну та здобувача Писаревського Богдана Юрійовича з успішним захистом дисертаційної роботи та бажаємо подальших успіхів!!

1

2

3