Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

Кафелра дизайну інтер'єру

a

b

a991

a99

a98

a97

a96

a95

a93

a92

a91

a9

a8

a7

a6

a5

a4

20

19

18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

Аспірантка Шевченко Олександра успішно захистила дисертацію

                  1

Аспірантка Шевченко Олександра успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.062.009 в Національному авіаційному університеті відбувся захист дисертації Шевченко Олександри Володимирівни на тему «Оцінка напружено-деформованого стану сталезалізобетонних колон підсилених клейовим з’єднанням» на здобуття ступеня в галузі знань    19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Дисертаційна робота аспірантки, а також асистента кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету Шевченко Олександри Володимирівни присвячена теоретичним та експериментальним дослідженням сталезалізобетонних колон підсилених клейовим з’єднанням.

Члени спеціалізованої вченої ради зазначили, що дисертація Шевченко Олександри Володимирівни за своєю актуальністю, ступенем новизни, постановкою та способом вирішення поставлених питань, теоретичним та практичним підґрунтям та обґрунтованістю одержаних результатів відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  6 березня 2019 року № 167.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представленого дослідження стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти Шевченко Олександрі Володимирівні ступінь в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Вітаємо Шевченко Олександру Володимирівну із успішним захистом дисертації та бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!

2

3

4