Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

Кафелра дизайну інтер'єру

a

b

a991

a99

a98

a97

a96

a95

a93

a92

a91

a9

a8

a7

a6

a5

a4

20

19

18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

Презентація освітньо-професійних програм студентам першого курсу

4

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       На Факультеті архітектури, будівництва та дизайну відбулась зустріч студентів першого курсу із Гарантами освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Як зазначив декан факультету Віктор Карпов, програма – це освітня траєкторія студента з набуття компетентностей за спеціальністю, а цілісне уявлення про навчаня дозволить студентам отримати якісну освіту. Освітню програму за спеціальністю 022 «Дизайн» представила гарант програми Лілія Гнатюк, за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» Олена Трошкіна. За спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» гарант освітньо-професійної програми Наталія Костира представила напрям «Промислове і цивільне будівництво», а Тетяна Химерик напрям «Автомобільні дороги і аеродроми».

Гаранти освітньо-професійних програм розкрили студентам їх зміст і мету, освітню компоненту, пояснили придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання; охарактеризували програмні компетентності та програмні результати навчання; ознайомили з дисциплінами вільного вибору студента і формами атестації та розповіли про можливість академічної мобільності за програмою Еразмус+.

 

2

 

3

6

 

 

7

8

9