logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

Кафелра дизайну інтер'єру

a

b

a991

a99

a98

a97

a96

a95

a93

a92

a91

a9

a8

a7

a6

a5

a4

20

19

18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

Інформація про засідання Вченої ради ФАБД 14-04-21

LOGO76 lr

Про засідання Вченої ради Факультету архітектури, будівництва та

дизайну від 14 квітня 2021 року

14 квітня 2021 року відбулося засідання Вченої ради Факультету
архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету.
На засіданні Вченої ради факультету заслухано звіт завідувача кафедри
реконструкції аеропортів та автошляхів Пилипенка Олександра Івановича про
навчальну, методичну, наукову, організаційну та профорієнтаційну діяльність
кафедри за період 2016-2021 року.
Відповідальна за наукову та інноваційну діяльність на факультеті -
Агєєва Галина Миколаївна підвела підсумки щодо організації роботи та
проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і
студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».
На засіданні Вченої ради було розглянуто питання щодо можливості
отримання науково-педагогічними працівниками Факультету наукового
ступеня доктора філософії поза аспірантурою.
Завідувачі випускових кафедр доповіли про стан та проблеми організації
роботи щодо обрання студентами вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р.
Заступник декана Факультету архітектури, будівництва та дизайну
Дубик Олександр Миколайович виступив з доповіддю про результати
проведеного аналізу відвідування навчальних занять студентами у парному
семестрі 2020-2021 н.р. та надав пропозиції щодо здійснення контролю за ними.
Одним із найважливіших на засіданні було питання щодо реорганізації
кафедр. Декан Факультету архітектури, будівництва та дизайну Карпов Віктор
Васильович зробив доповідь щодо доцільності об’єднання кафедри
реконструкції аеропортів та автошляхів та кафедри комп’ютерних технологій
будівництва, а також кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування та
кафедри архітектури.
Окрім того, був заслуханий звіт голови студентської ради ФАБД
Аніканової Катерини Юріївни про результати проведеного опитування
студентів щодо «Аналітики викладачів ФАБД».
На засіданні було погоджено освітньо-професійні програми зі
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
освітнього ступення «Бакалавр» та «Магістр» на Факультеті архітектури,
будівництва та дизайну Національного авіаційного університету. Також було
погоджено освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії за
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Під час проведення засідання було розглянуто й обговорено зміст та
структуру колективної монографії «Архітектура, будівництво, дизайн в
освітньому просторі» та прийнято рішення клопотати перед Вченою радою
університету щодо рекомендації до видання.