logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

c

Кафелра дизайну інтер'єру

a

b

20

19

18

17

16

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

ПІДСУМКИ ЮВІЛЕЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ – 2019»

1

12–14 листопада 2019 року на факультеті Архітектури, будівництва та дизайну НАУ відбулася Х – ювілейна – Міжнародна науково-практична конференція «АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ», учасниками якої були практикуючі екологи, працівники архітектурно-будівельної сфери, провідні вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів з України, Німеччини, Білорусі. Співорганізатор конференції – фірма AllbauSoftwareGmbH концерну NEMETSCHEK (Німеччина), який спеціалізується на розробці і впровадженні програмного забезпечення архітектурно-будівельного призначення.

Пріоритетні напрямки:

 1. Проблеми розвитку архітектурного середовища.
 2. Містобудування, екологія, територіальне планування.
 3. Аркологія як перспективний напрямок інтегрованого розвитку архітектури та екології.
 4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво.
 5. Теорія, методика та практика дизайну архітектурного середовища.
 6. Інформатизація архітектурно-будівельної освіти.
 7. Екологічний моніторинг, моделювання і прогнозування стану довкілля.
 8. Сталий розвиток міст.
 9. Практичний досвід застосування інформаційних технологій у архітектурному проектуванні, будівельному конструюванні, будівництві та дизайні.
 10. Дидактичні особливості та практичний досвід фундаментальної і професійної (зокрема, інформатичної) підготовки майбутніх архітекторів, будівельників, дизайнерів, екологів.
 11. Екологізація змісту архітектурної освіти.

До початку конференції були видані Програма, віддруковані іменні Сертифікати учасників конференції та підготовлено Збірник тез у електронній формі (розміщено у репозитарії НАУ).

У конференції взяли участь представники 14 закладів вищої освіти з України та Білорусі і 2 підприємства: Київський національний університет будівництва та архітектури, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київський національний університет культури і мистецтв, Національний транспортний університет, Київський професійно-педагогічний коледж імені А.Макаренка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харківська державна академія фізичної культури, Національний університет «Львівська політехніка», Одеська державна академія будівництва та архітектури, Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Брестський державний технічний університет, AllbauSoftwareGmbH, ДП "НДПІмістобудування".

13 листопада у першій половині дня відбулося пленарне засідання. Згідно з Програмою конференції на ньому були заслухані:

ВСТУПНЕ СЛОВО, ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ХАРЧЕНКО Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ У РАМКАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АРХІТЕКТУРНА ЕКОЛОГІЯ" ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЧЕМАКІНА Октябрина Володимирівна, кандидат архітектури, доцент, декан факультету Архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

БЄЛЯТИНСЬКИЙ Андрій Олександрович, академік Транспортної і інженерної Академій України, Почесний Дорожник України, член міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики, д. т. н., професор, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, заступник декана ФАБД з наукової роботи НАУ

ВІМ В УКРАЇНІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОГНОЗИ

СМИРНОВ Юрій Олексійович, директор AllBauSoftWare

 

КУДИ ПРЯМУЄ ВИЩА АРХІТЕКТУРНА ОСВІТА (НА ПРИКЛАДІ НАУ)

ДОРОШЕНКО Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури НАУ

 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

САЄНКО Тетяна Василівна, д. пед. наук, професор кафедри екології ФЕБІТ НАУ

ФУНКЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ЗГІДНО ПРОГНОЗОВАНИХ СЦЕНАРІІВ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович, кандидат архітектури, професор НАУ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ БРЕСТА

ПАНЧЕНКО Татьяна Александровна, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры, РАДИОНОВ Е.А., студент 6 курса строительного факультета

Брестский государственный технический университет, г. Брест, Республика Беларусь

АРКОЛОГІЧНИЙ ОБЄКТ:УТОПІЯ ЧИ НОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

ТРЕТЯК Юлія Вікторівна, доктор архітектури, професор, Київський національний університет будівництва та архітектури

VR-TECHNOLOGIES – THE INNOVATIVE APPROACH IN ARCHITECTURAL EDUCATION

Kateryna HOLUBCHAK, PhD in Architecture

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Ivano-Frankivsk, Ukraine

ОЦІНЮВАННЯ ТА РАНЖУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗА РІВНЕМ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

ПОБЕРЕЖНА Любов Ярославівна, кандидат технічних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

КОНЦЕПЦІЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРИ МІСТОБУДІВНОМУ ОСВОЄННІ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ МАЛИХ РІЧОК

МИХАЙЛИК Ольга Олександрівна, здобувач, ДП «НДПІмістобудування», Київ, Україна

13–14 листопада відбулися секційні засідання.

Загальна кількість

учасників, що прийняли участь в роботі секції (доповідачі на Конференції + автори наукових робіт, що взяли участь заочно)

Учасників від України Учасників від зарубіжних країн
від НАУ від інших ЗВО, установ, організацій
студентів Викладачів/науковців студентів Викладачів/науковців студентів Викладачів/науковців
123 47 29 11 34 1 1

 

Всього учасників конференції: 123

З них:

Професорів/докторів наук НАУ – 8, гостей – 5;

Кандидатів наук/доцентів НАУ– 6, гостей – 16;

Старших викладачів та асистентів НАУ – 11, гостей – 4;

Аспірантів НАУ – 4, гостей – 8;

Студентів НАУ – 47, гостей – 12.

За результатами роботи конференції прийнято Підсумкове рішення та визначено найкращі доповіді, авторів яких відзначено Дипломами І, ІІ та III ступенів.

Диплом І ступеня одержала:

-        Наконечна Анна Олександрівна, доповідь на тему "Роль архітектурного середовища в кінофільмах" – керівник к.арх., доц. Трошкіна Олена Анатоліївна

Дипломи ІІ ступеня одержали:

-        Жовнер Валентина Юріївна, доповідь на тему "Особливості формування та благоустрою території університету" – керівник к.арх., доц. Трошкіна О.А.

-        Огороднік С.О., доповідь на тему "Соціальні арт-проекти, присвячені проблемам екології" – керівник ст.викладач Сідорова І.О.

Дипломи ІІІ ступеня одержали:

-        Нікольчук Богдана Сергіївна, доповідь на тему "Місця пам’яті та вшанування на території освітніх закладів" – керівник к.арх., доц. Трошкіна О.А.

-        Спасіченко Катерина Володимирівна, доповідь на тему "Формування доступного житла з урахуванням змін вимог до квартир протягом експлуатації" – керівник к.арх., проф. Буравченко С.Г

-        Тітова Констанція, доповідь на тему "Вплив вітроелектростанцій на орнітофауну" – керівник к.т.н., с.н.с. Агєєва Г.М.

У рамках конференції 14 листопада відбувся воркшоп (дискусійна творча майстерня).

Тематичний напрямок воркшопу: «Функції трансформації універсального громадського простору згідно прогнозованих сценаріїв його використання». Студенти і викладачі кафедри архітектури, розглядаючи функції і методи трансформації міського простору, сконцентрувалися на завданні покращення дизайну архітектурного середовища Контрактової площі в Києві. Вона оточена великою кількістю закладів науки, освіти, культури, торгівлі та громадського харчування. Крім того, в залежності від періоду року ця площа стає місцем для різноманітних масових подій, та відпочинку різних вікових груп мешканців і гостей Києва.

Результати воркшопу буде оприлюднено у наступному матеріалі.

Узагальнення результатів роботи конференції та заслуханих доповідей дало змогу ухвалити підсумкове Рішення конференції з такими формулюваннями:

-       З метою підвищення якості та осучаснення вищої професійної освіти необхідно оновити матеріально-технічну базу кафедри архітектури ФАБД, забезпечити навчальні аудиторії мультимедійними проекторами та сучасними комп’ютерами;

-       Забезпечити друк матеріалів цієї і наступних конференцій за рахунок університету;

-       Збільшити кількість місць у аспірантурі за спеціальністю «Архітектура та містобудування»;

-       Розвивати інтеграцію наукової та освітньої діяльності через спільні наукові програми, гранти та проекти;

-       Звернутися до керівництва Національного авіаційного університету з проханням передбачати у планах фінансування організаційних витрат на проведеннянауково-практичної конференції «Архітектура та екологія»;

-       Звернути увагу керівництва Національного авіаційного університету на необхідність фінансової підтримки участі молодих вчених, аспірантів і студентів у науково-дослідній роботі та в роботі конференцій;

-       Рішення Конференції довести до відома Міністерства освіти і науки України, Міністерства екології та природних ресурсів України, ректора НАУ, декана ФАБД НАУ;

-       Провести ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ» в Національному авіаційному університеті у листопаді 2020 року.

До зустрічі на наступній конференції!!!