logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

c

Кафелра дизайну інтер'єру

a

b

20

19

18

17

16

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

На шляху вирішення проблем розвитку малих міст Поділля

 2

15 листопада 2019 року старший викладач кафедри містобудування Наталія Бжезовська взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів „Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку”, організованої Луцьким Національним технічним університетом.

Учасники конференції - представники Національного авіаційного університету, Національного університету водного господарства та природокористування, Національного університету «Львівська політехніка»,Національного університету «Полтавська Політехніка» імені Юрія Кондратюка, Київського національного університету будівництва та архітектури, Луцького національного технічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Українського державного університету залізничного транспорту та ін. - мали можливість залучитися до пошуку вирішення проблем розвитку міста та регіонів країни.

Наталією Бжезовською була представлена доповідь "Формування архітектурно-планувальної структури малих міст Поділля в етноландшафтному середовищі регіону", в якій висвітлені результати багаторічних досліджень.

Тези доповіді розміщені в Інституційному репозиторії НАУ - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9393