LOGO FABD

На шляху вирішення проблем розвитку малих міст Поділля

 2

15 листопада 2019 року старший викладач кафедри містобудування Наталія Бжезовська взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів „Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку”, організованої Луцьким Національним технічним університетом.

Учасники конференції - представники Національного авіаційного університету, Національного університету водного господарства та природокористування, Національного університету «Львівська політехніка»,Національного університету «Полтавська Політехніка» імені Юрія Кондратюка, Київського національного університету будівництва та архітектури, Луцького національного технічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Українського державного університету залізничного транспорту та ін. - мали можливість залучитися до пошуку вирішення проблем розвитку міста та регіонів країни.

Наталією Бжезовською була представлена доповідь "Формування архітектурно-планувальної структури малих міст Поділля в етноландшафтному середовищі регіону", в якій висвітлені результати багаторічних досліджень.

Тези доповіді розміщені в Інституційному репозиторії НАУ - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9393

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
Декан ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД