LOGO FABD

100-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ АКАДЕМІКА АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАВЛОВА

11

На кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відкриттям навчальної аудиторії імені ювіляра відзначено 100-річчя від дня народження академіка Анатолія Володимировича Павлова – видатного вченого, знаного педагога, талановитого організатора, вимогливого і одночасно людяного керівника.

Заслужений працівник вищої школи України, доктор технічних наук, професор, дійсний член АН ВШ України А.В. Павлов очолював кафедру з 1965 року по 1989 рік. А його загальний трудовий стаж в КПІ становив майже 70 років. Основним напрямком наукових досліджень очолюваної ним кафедри було геометричне моделювання об’єктів, явищ та технологічних процесів в рамках наукової спеціальності 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка”. Під науковим керівництвом А.В. Павлова захищено 26 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Під керівництвом завідувача кафедри А.В. Павлова наукові дослідження здійснювалися у напрямку створення нових методів конструювання та відтворення поверхонь агрегатів літальних апаратів та геометричного моделювання багатопараметричних задач у техніці. Дослідження виконувалися спільно з Київським механічним заводом ім. О.К. Антонова, Київським авіаційним виробничим об’єднанням, науково-дослідним інститутом авіаційної технології. Внаслідок співробітництва були створені автоматизовані системи геометричних розрахунків "Сигма" та "Сигрант" для підприємств авіаційної галузі. Авторами цих інструментальних програмних засобів були А.В. Павлов, В.О. Надолинний, Ю.І. Бадаєв, С.М. Грибов, В.Й. Залевський, А.В. Бліок, Ю.О. Дорошенко та інші.

Анатолій Володимирович був чудовим лектором. Телестудією НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" у 80-х роках минулого століття записано курс відеолекцій з нарисної геометрії, створений і прочитаний А.В. Павловим. Цей курс відеолекцій (розміщений у мережі Інтернет за адресою https://www.youtube.com/watch?list=PLjRIUr5dgaX6bqwrZiqFN6B9cnWVBRtKN&time_continue=18&v=bfUmGdEPWZQ) є зразком викладацької майстерності, який разом зі спеціально розробленими до нього робочими зошитами та картками програмованого контролю з використанням відеомагнітофонів та засобів дистанційного навчання стали основою так званого "паралельного навчання", розробленого к.п.н., доцентом Гнітецькою Г.О. (нинішня завідувачка кафедри) і призначеного для позааудиторної самостійної роботи студентів. Тепер кожен студент у разі потреби має змогу переглянути курс відеолекцій з нарисної геометрії і самостійно вивчити навчальний матеріал.

У ювілейному заході серед інших його учасників взяли участь сини А.В. Павлова – д.т.н., професор О.А. Павлов (декан ФІОТ) і к.т.н. В.А. Павлов – та онук – к.т.н. О.В. Павлов. НАУ на цьому заході представляли завідувач кафедри архітектури, д.т.н., професор Ю.О. Дорошенко – учень А.В. Павлова – та завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну та графіки О.Т. Башта.

12

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
Декан ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД