logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

c

Кафелра дизайну інтер'єру

a

b

20

19

18

17

16

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
--

СУМЛІННЕ СЛУЖІННЯ УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ І НАУЦІ: У ЮРІЯ ДОРОШЕНКА ЮВІЛЕЙ

44

5 вересня 2019 року Юрію Дорошенку виповнюється 60 років: реперна точка для спогадів про життєві успіхи та невдачі, для підбиття підсумків, для аналітичних роздумів і для планування майбутнього у статусі пенсіонера.

Завідувач кафедри архітектури, доктор технічних наук, професор Дорошенко Юрій Олександрович є знаним в Україні науковцем і педагогом. Коло його професійних інтересів досить широке і розмаїте: комп’ютерні графічно-інформаційні технології; геометричне моделювання об’єктів, процесів і явищ; комп’ютерна графіка; комп’ютерні технології і інструментальні програмні засоби архітектурно-будівельного призначення; системологія і системний аналіз; комп’ютерний дизайн друкованих і мультимедійних видань; педагогічний дизайн електронних засобів навчального призначення; інтегровані САПР/АСТПВ; дидактичне конструювання навчальних курсів і методика навчання інформатики та ІКТ у середній, вищій та післядипломній освіті; педагогічна інноватика у плані застосування мультимедійних засобів та інтерактивних технологій навчання.

Має багатий досвід наукової і науково-педагогічної діяльності, його наукові дослідження органічно інтегруються з педагогічною практикою.

Харківський авіаційний інститут, Чернігівське училище льотчиків, Київський політехнічний інститут, Інститут педагогіки АПН України, Державна академія житлово-комунального господарства, Національний авіаційний університет – місця його особистісного і фахового зростання.

Розповідь про життєвий шлях Юрія Дорошенка доречно розпочати наведенням першого абзацу статті Миколи Яковлєва – віце-президента Академії мистецтв України, доктора технічних наук, професора, дійсного члена Академії мистецтв України – "Особистість: погляд друга", надрукованій у четвертому номері журналу "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах" за 2009 рік з нагоди 50-тиріччя нинішнього ювіляра.

"Мій друг – Юрій Олександрович Дорошенко – народився вересневим ранком 1959 року на Донеччині, у родині гірничого майстра та виховательки дитячого садочка. Природа щедро наділила Юрка талантами, доля – різноманітними випробуваннями, що закалили його душу і тіло, а донецька земля – щирістю, сміливістю, добротою, відвертістю, твердістю, сумлінністю, працьовитістю". Радимо ознайомитися з усією статтею, де міститься багато цікавої інформації щодо різноманітних аспектів практичної реалізації талантів Ю.Дорошенка.

Дорошенко Ю.О. працює в Національному авіаційному університеті з вересня 2003 року (за сумісництвом), а з січня 2012 року – завідувачем кафедри архітектури. Його загальний трудовий стаж становить понад 37 років, стаж науково-педагогічної діяльності у ЗВО – понад 31 рік, в НАУ – 16 років.

Основні місця наукової і науково-педагогічної діяльності:

– за основним місцем роботи:

 

2012р.–

донині

Завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного університету
 

2007–

2012рр.

Проректор з наукової роботи Державної академії житлово-комунального господарства, завідувач кафедри екологічної безпеки (2008–2009рр., за суміщенням посад), завідувач кафедри інформатики та ІКТ (2009–2012рр., за суміщенням посад). Звільнений у зв’язку з припиненням ДАЖКГ
 

1997–

2007рр.

Завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України
 

1984–

1997рр.

Аспірант, асистент, старший викладач, доцент (кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки), докторант (кафедра автоматизованого проектування енергетичних процесів і систем) Національного технічного університету України "КПІ"
  1984р. Інженер-програміст Київського авіаційно-виробничого об’єднання
  1982–1984рр. Технік авіаційний, Уманський учбовий полк Чернігівського училища льотчиків, в/ч 62508


– за сумісництвом (0,5 ставки):

 

2012–

2017рр.

Професор кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки Національного авіаційного університету
  2003–2011рр. Професор кафедри прикладної геометрії та комп’ютерної графіки Національного авіаційного університету
 

2004–

2007рр.

Завідувач кафедри "Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах", голова ДЕК факультету комп’ютерних технологій та систем Бердянського державного педагогічного університету
 

2000–

2004рр.

Доцент, професор кафедри інформаційних технологій Київської державної академії водного транспорту
 

1998–

2000рр.

Доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв
  1994–1997рр. Доцент кафедри репрографії видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України "КПІ"


За час науково-педагогічної діяльності викладав дисципліни: «Інформатика та основи комп’ютерного моделювання в архітектурі», «Методологія наукових досліджень та педагогіка вищої школи», «Основи теорії системного аналізу та евристика в архітектурі», «Комп’ютерні інструментальні засоби і технології архітектурного проектування", «Геометричне моделювання та комп’ютерні технології в архітектурному дизайні», "Основи комп’ютерних технологій дизайну"; "Нарисна геометрія"; "Інженерна графіка"; "Інженерна та комп’ютерна графіка"; "Інформатика та комп’ютерна техніка"; "Системи автоматизованого проектування"; "Комп’ютерні видавничі системи", "Чисельні методи в інформатиці"; "Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка"; "Комп’ютерні методи статистичного опрацювання експериментальних даних"; "Моделювання і прогнозування стану довкілля"; "Інформаційні технології в екології"; "Методика викладання у вищій школі"; "Методологія та методика наукових досліджень"; "Інформаційні технології в менеджменті"; здійснював наукове керівництво дипломними роботами і проектами бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Автор 11 навчальних програм загальноосвітньої підготовки з інформатики та профільного навчання інформатики та ІКТ у старшій школі з грифом МОН України.

Підготував десять кандидатів наук: І.В.Бірілло (1999); О.В.Суховірський (2005); О.В.Хмель (2006); Т.В.Волкова (2007); О.В.Малишевський (2007); Г.С.Луньова (2008); О.С.Федорчук (2009); Потієнко В.О. (2013); Осіпа Л.В. (2014); Очеретний В.О. (2017) та одного доктора наук: Т.В.Тихонова (2018).

Є науковим керівником 2 аспірантів та 3 докторантів зі спеціальностей 05.01.01; 13.00.09, 18.00.02, 191.

Дорошенко Ю.О. сумлінно виконував доручення і обов’язки загальнодержавного рівня:

  2000р. Співавтор Концепції Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл України
  2000р. Голова робочої групи і співавтор “Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу ОІОТ” МОН України
  2003р. Співавтор "Державних стандартів базової і повної середньої освіти: Освітня галузь "Технологія", Інформатика" МОН України
  2007р. Голова конкурсної комісії МОН України з навчальних програм для профільного навчання інформатики в старшій школі
  2008р. Голова конкурсної комісії МОН України з підручника "Інформатика–9"
  2001–2011рр. Голова науково-методичної комісії навчання інформатики НМР МОН України
 

2006–

2012рр.

Голова журі Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт МАН України з напрямку "Мультимедійні, ігрові та програмні засоби навчального призначення"
 

2006р. та

2009р.

Голова журі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" у номінації "Інформатика"
 

2005–

2011рр.

Головний редактор науково-методичного журналу "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах" видавництва "Освіта України" (1–33 номери)
 

2003–

2014рр.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України
 

2008–

2013рр.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.004.18 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
 

2013–

2015рр.,

2018–

донині

Член спеціалізованої вченої ради К26.062.12 у Національному авіаційному університеті України

Показовими є й останні підвищення кваліфікації Ю.Дорошенка як завідувача кафедри архітектури:

Найменування організації, установи, закладу Період навчання Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Документ, який підтверджує

підвищення

кваліфікації

початок кінець
Київський національний університет архітектури і будівництва 14.11.16р. 14.05.17р. Підвищення кваліфікації у формі 6-місячного стажування на кафедрі інформаційних технологій в архітектурі за темою "Особливості професійної діяльності сучасного архітектора та відповідна модернізація вищої архітектурної освіти (на прикладі КНУБА)" зі складанням комплексного кваліфікаційного випробування та з виконаням і захистом випускної роботи на тему "Особливості кваліфікаційної атестації бакалаврів та магістрів з архітектури"

Свідоцтво та Сертифікат про підвищення кваліфікації

СС 02070909107-17

від 14.05.2017р.

Реєстраційний номер 107

Університет менеджменту освіти НАПН України 16.05.16р. 09.12.16р. Підвищення кваліфікації за категорією "Завідувачі кафедр університетів, академій, інститутів" із захистом випускної роботи на тему "Акмеологічна спрямованість архітектурної освіти"

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СП 35830447/2869-16 від 09.12.2016р.

Реєстраційний номер 2944/16ц

Мюнхенський технічний університет, факультет архітектури, кафедра архітектурної інформатики 18.01.16р. 20.01.16р. Підвищення кваліфікації з ВІМ-технологій в архітектурі та будівництві у Мюнхенському технічному університеті та у концерні Nemetschek, Мюнхен, Німеччина (закордонне стажування) Сертифікат від 20.01.2016р.
AllBau Software Gmbh 20.05.16р. 20.05.16р. Кваліфікаційна сертифікація користувачів САПР AllPlan базового рівня

Сертифікат 9359

від 20.05.2016р.

World Wide Higher Education Microsoft,

SITTE: Society for Information Technology and Teacher Education

06.04.15р. 10.04.15р. Has completed the Microsoft Technology Enriched Instruction "Faculty Development Workshop" аnd is recognized as a Microsoft Faculty Fellow (тренінг)

Сертифікат

від 10.04.2015р.

Дорошенко Ю.О. має такі відзнаки:

  1999р. Грамота Академії педагогічних наук України – за активну наукову та організаційно-педагогічну діяльність
  2002р. Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (№71003) – за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і науки України, плідну науково-педагогічну діяльність
  2004р. Почесна грамота Інституту педагогіки АПН України – за вагомі наукові результати дослідження актуальних педагогічних проблем
  2004р. Нагрудний знак "Відмінник освіти України" (посвідчення №99647)
  2006р. Подяка Міністерства освіти і науки України – за високий професіоналізм та значний особистий внесок у формування наукової еліти України
  2007р. Нагрудний знак"За наукові досягнення" МОН України (посвідчення №515)
  2007р. Подяка Вищої атестаційної комісії України – за підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації
  2009р. Почесна грамота Державної академії житлово-комунального господарства – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для підприємств і організацій житлово-комунальної сфери
  2009р. Грамота Національного авіаційного університету – за сумлінну працю в університеті, значний особистий внесок у підготовку і виховання студентської молоді
  2009р. Почесна грамота Академії педагогічних наук України – за вагомий особистий внесок у розвиток інформатичної, педагогічної освіти і науки
  2009р. Нагрудний знак"Петро Могила" МОН України (посвідчення №1879)
  2010р. Подяка Київського міського голови (№86027) – за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і зміцнення науково-технічного потенціалу столиці
  2016р. Нагрудний знак "За сумлінну працю" Національного авіаційного університету

Серед здобутків Дорошенка Ю.О. – його активна участь у науковій та освітній видавничій діяльності. Він є організатором і науковим редактором всеукраїнського науково-методичного журналу "Комп’ютер у школі та сім’ї" видавництва Педагогічна думка НАПН України (1998), організатором і відповідальним секретарем збірника наукових праць "Проблеми сучасного підручника" НАПН України (1999), організатором і головним редактором всеукраїнського науково-методичного журналу "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах" видавництва Педагогічна преса МОН України (2005), організатором і заступником головного редактора збірника наукових праць "Вісник Державної академії житлово-комунального господарства" (2009). Входив і входить до складу редакційних колегій багатьох видань наукового і освітнього характеру, зокрема, збірників наукових праць "Теорія і практика дизайну" та "Проблеми розвитку міського середовища" Національного авіаційного університету.

Професор Дорошенко Ю.О. – активний організатор науки. За його безпосередньої участі як голови чи відповідального секретаря Організаційного комітету підготовлено й проведено десятки конференцій, семінарів і круглих столів, зокрема, щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Архітектура та екологія" в НАУ.


Професор Дорошенко Ю.О. є автором майже 600 наукових та науково-методичних публікацій. Основні його праці:

– Система моделирования и воспроизведения криволинейных объектов сложной формы СИГРАНТ. – ТР 1.4.1640–86. – Москва, НИАТ, 1987. – Монографія.

– Автоматизированная система конструирования и технологической подготовки производства сварного высокоресурсного трубопровода из унифицированных элементов. – РТМ 1.4.1999–90. – Москва, НИАТ, 1992. – Монографія.

– Політканинні перетворення у деформативному конструюванні геометричних об’єктів. – К.: Педагогічна думка, 2001. – Монографія.

Основи інформатики. 7 клас, 2007. – Експериментальний підручник, гриф МОНУ.

Спеціалізована комп’ютерна технологія підготовки юридичних документів із застосуванням інформаційно-пошукових систем та офісних програмних засобів, 2003. – Навчальний посібник.

Довідничок з креслярсько-графічного редактора "Компас-Графік 5.Х", 2004. – Навчальний посібник.

Комп’ютерне моделювання в системі "Компас-3DV7", 2005. – Навчальний посібник.

Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи, 2003. –Навчально-методичний посібник.

Методичні підходи до використання комплексу навчально-розвивальних ігрових програм з курсу "Сходинки до інформатики" у початкових классах, 2003. – Навчально-методичний посібник.

Біологія та екологія з комп’ютером, 2005. – Навчально-методичний посібник.

Компютерна графіка у старших классах, 2005. – Навчально-методичний посібник.

Достовірність комп’ютерного тестування, 2007. – Навчально-методичний посібник.

– Технологічне навчання інформатики, 2011. – Навчально-методичний посібник, гриф МОНУ.

Аналітично-пошукова система "Дидакт", 2005. – Дидактичний програмний засіб на CD-ROM, гриф МОНУ.

– Своя крыша над головой: Построй. Восстанови. Купи. – К.: НАУ, 2015. – Монографія.

– Методичні вказівки до дипломного проектування напряму 6.060103 "Архітектура" і спеціальності 191 "Архітектура та містобудування": Навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2017. – Навчально-методичний посібник.

Головним результатом діяльності Дорошенка Ю.О. на посаді завідувача кафедри архітектури НАУ є здійснювана під його керівництвом і за безпосередньої участі системна комплексна інформатизація освітнього процесу з підготовки майбутніх архітекторів, що проявляється, насамперед, у застосуванні у навчальному процесі сучасних мультимедійних технологій, впровадженні у підготовку майбутніх архітекторів новітніх комп’ютерних технологій архітектурного проектування на основі спеціалізованих інструментальних програмних засобів, зокрема, сучасних ВІМ-технологій на основі САПР AllPlan. Забезпечення кафедри і студентів ліцензійною САПР AllPlan здійснюється у межах організованого Ю.Дорошенком партнерстваміж кафедрою архітектури НАУ і Allbau Software GmbH (Gold Partner концерну Nemetschek, Німеччина).

Під науковим керівництвом завідувача кафедри архітектури НАУ Дорошенка Ю.О. підготовлено і захищено 34 магістерські дисертації (середній бал 93,83) та 5 дипломних проектів ОКР "Спеціаліст" (середній бал 91,20). Підготовлені під його науковим керівництвом магістерські роботи багаторазово відзначалися Дипломами Гран-прі, Дипломами 1-го та 2-го ступенів, Грамотами на щорічних Всеукраїнських і міжнародних оглядах-конкурсах дипломних проектів (робіт) з архітектури та дизайну і конкурсах НАУ. Зокрема, виконана під керівництвом Дорошенка Ю.О. магістерська дисертація Мирошнікової Надії "Архітектурно-планувальна організація будинків виховання і розвитку дітей-сиріт при православному монастирі" – відзначена Дипломом І ступеня на 17 Міжнародному Далекосхідному конкурсі "Нові ідеї у новому столітті" – THE 17TH INTERNATIONAL FORUM “NEW IDEAS OF NEW CENTURY”, організованого країнами Далекосхідного регіону (лютий 2017 року).

Одним з аспектів співпраці кафедри архітектури з AllbauSoftwareGmbH є підготовка випускниками дипломних проектів до участі у Міжнародному архітектурно-будівельному конкурсі ALLPLAN концерну Nemetschek (Німеччина) для студентів архітектурних і будівельних факультетів у країнах Східної Європи та Центральної Азії. За підсумками конкурсу 2014 року комплексний дипломний проект «Науково-впроваджувальний центр безпілотної авіації НАУ», виконаний випускником НАУ Сергієм Коваликом (спеціаліст-архітектор) під керівництвом професора Юрія Дорошенка, одержав 2-ге місце. Окрім того НАУ було присуджено 2-е місце у Міжнародному конкурсі щодо впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій архітектурно-будівельного призначення на основі САПР Allplan. Відповідно до цього рішення завідувач кафедри архітектури Ю.О.Дорошенко був нагороджений безкоштовним тижневим стажуванням у концерні Nemetschek (Німеччина) та Мюнхенському техічному університеті (січень 2016 року).

Серед особистісних якостей ювіляра – відповідальність, принциповість, відданість справі, порядність, працьовитість, об’єктивність, дисциплінованість, демократичність, уміння визнавати власні помилки, готовність прийти на допомогу, співпереживання. Болісно сприймає будь-яку несправедливість.

Головними його життєвими орієнтирами є патріотичність, професійність, людяність, доброчесність.

А просто в житті – він чудова Людина. Трохи замкнений, сором’язливий, чуттєво-вразливий. Кохає дружину, любить сина, доньку, двох онуків, рудого кота та всіх своїх численних родичів. Заядлий автомобіліст, усе життя за кермом – мотоцикла та автомобіля. Любить землю, техніку, життя. Власноруч удвох з дружиною добудовує дачний будинок, освоївши всі будівельні спеціальності.

З ювілеєм, вельмишановний Юрію Олександровичу! Міцного Вам здоров’я, творчої наснаги, удачі, нових численних творчих злетів, талановитих і вдячних учнів, звичайного земного щастя, міцного взаємного кохання, любові дітей і онуків, поваги колег і довгих років щасливого й плідного життя!

PS. Кандидатура Ю.О.Дорошенка, зважаючи на значні досягнення у розвитку освіти України, успіхи у професійній діяльності та підготовці висококваліфікованих кадрів, рекомендована трудовим колективом кафедри архітектури (протокол №6 від 17 квітня 2019 року) та вченою радою ФАБД (протокол №3 від 20 травня 2019 року) до присвоєння йому почесного звання "Заслужений працівник освіти України".

Матеріал підготовлено Людмилою Осіпою, Інною Бірілло, Ольгою Осипенко згідно з рішенням кафедри архітектури (протокол засідання №9 від 28 серпня 2019 року).