LOGO FABD

Творчий доробок майбутніх архітекторів - результат впровадження ділових ігор

11 800 600

28 лютого 2019 року на кафедрі містобудування ФАБД за участю викладачів, співробітників деканату та студентів відбулося відкриття виставки результатів семестрової роботи з архітектурного проектування «Інтер’єри».

На виставці представлені роботи студентів ІІ курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», виконані під керівництвом доцента Григорія Болотова, старшого викладача Наталії Бжезовської (група АР-203), старшого викладача Людмили Золотар (група АР-108 стн).

Це – перша спроба студентів створити вишукану атмосферу та безумовний комфорт проживання в індивідуальному житловому будинку з урахуванням вимог замовника. Враховуючи різні рівні підготовки студентів, низка яких – випускники будівельних коледжів (група АР-108), з боку кафедри містобудування (завідувач – Галина Агєєва, к. т. н., с. н. с., член-кореспондент Академії будівництва України) було прийнято рішення на цьому етапу проектування провести своєрідну «ділову гру», під час якої:

- студенти групи АР-203 реалізовували ідею «Надати пропозиції для власника будинку, якій повністю довіряє архітектору»;

- замовником для студентів групи АР-108 стн був викладач, потреби якого повинно було максимально задовольнити або запропонувати рішення, що задовольняли би дві сторони – замовника та виконавця.  

Отримані результати свідчать про те, що впровадження ділових ігор в процес навчання дозволяє студентам отримати досвід професійної організації процесу архітектурного проектування вже на ІІ курсі.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next
Декан ФАБД
Директор інституту
Чемакіна
Октябрина Володимирівна