LOGO FABD

ПОПОВНЕННЯ РЯДІВ МАГІСТРІВ АРХІТЕКТУРИ

11

7–8 лютого 2019 року на Факультеті архітектури, будівництва та дизайну відбулася атестація випускників денного навчання освітнього ступеня «Магістр» у формі захисту дипломних робіт (магістерських дисертацій) зі спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", ОПП «Дизайн архітектурного середовища».

Згідно з Наказом ректора НАУ від 18.12.2018 року, №3052/ст на засіданні Екзаменаційної комісії головував Гусаков Володимир Миколайович – президент Національної спілки архітекторів України, кандидат технічних наук, професор.

До складу ЕК також увійшли Ю.О.Дорошенко, завідувач кафедри архітектури, доктор технічних наук, професор; С.Г.Буравченко, професор кафедри архітектури, кандидат архітектури; О.А.Трошкіна завідувач кафедри основ архітектури та дизайну, кандидат архітектури, доцент; Г.І.Болотов, доцент кафедри містобудування, кандидат архітектури, старший науковий співробітник.

Секретар комісії – О.А.Костюченко, старший викладач кафедри архітектури.

До захисту було представлено 14 дипломних робіт ОС "Магістр". Керівниками дипломних робіт виступили провідні викладачі кафедри архітектури: проф. Дорошенко Ю.О., проф. Третяк Ю.В., проф. Мартинов В.Л., доц. Чемакіна О.В., доц. Авдєєва Н.Ю., доц. Бармашина Л.М., доц. Трошкіна О.А.

Усі теми дипломних робіт є актуальними, віповідають сучасним потребам суспільства, мають науково-практичний характер: «Принципи реновації історичного ядра міст з архітектурно-історичною спадщиною (на прикладі Чернігова)», «Теоретичні основи архітектурно-планувальної організації недержавних архітектурно-дизайнерських закладів вищої освіти», «Принципи архітектурно-планувальної організації університетських медіатек», «Принципи архітектурного проектування центру ДСНС у міському середовищі», «Методи архітектурно-планувальної організації орбітальних космічних станцій», «Методи архітектурно-планувальної організації прибуткового житла» (кер. Дорошенко Ю.О.), «Особливості архітектурно-планувальної організації апарт-готелів» (кер. Третяк Ю.В.), «Особливості архітектурно-планувальної організації дизайн-студій меблів», «Теоретичні основи архітектурно-планувальної організації апарт-готелів з бізнес-центром біля аеропорту» (кер. Мартинов В.Л.), «Методи містобудівного аналізу паркових територій (на прикладі міста Києва)» (кер. Чемакіна О.В.), «Принципи формування громадських просторів у структурі висотних будівель» (кер. Бармашина Л.М.), «Принципи архітектурно-планувальної організації закладів швидкої медичної допомоги з гелікортами» (кер. Трошкіна О.А.). Дві роботи присвячено розв’язанням нинішніх потреб НАУ: «Принципи архітектурно-планувальної організації центрів підготовки пілотів», «Принципи реконструкції навчальних закладів авіаційного спрямування (на прикладі Слов’янського коледжу НАУ)» (кер. Авдєєва Н.Ю.).

Перспективно-футуристичний напрямок проявився у роботі Катерини Рябої «Методи архітектурно-планувальної організації орбітальних космічних станцій», де також проявилася специфіка НАУ.

Екзаменаційною комісією було відмічено високий рівень захищених випускових кваліфікаційних робіт молодих магістрів архітектури, відзначивши зрослий рівень наукових результатів, якісне обґрунтування архітектурно-проектних рішень, їх суспільну корисність і практичну спрямованість. Під час їх виконання використовувалися сучасні комп’ютерні технології і програмні засоби архітектурного проектування, статичної та динамічної презентації одержаних результатів.

На «Відмінно» захистилися 11 магістрантів: Максим Кириленко, Анастасія Сидоренко, Олександр Матюха, Лілія Яценко, Єлизавета Мех, Анна Бородавка, Катерина Чиколовець, Євгеній Тромса, Маргарита Фіонова, Анастасія Оникієнко, Катерина Ряба, оцінку «Добре» одержали 3 випускники.

Дипломи з відзнакою одержать Маргарита Фіонова, Анастасія Оникієнко, Катерина Ряба.

Результати захистів дипломних робіт випускників кафедри архітектури засвідчують, що професорсько-викладацький склад кафедри має потужний творчий потенціал і здатний готувати висококваліфікованих архітекторів, знання і професійні навички яких дадуть їм змогу активно соціалізуватися в умовах ринкової економіки й успішно працювати за здобутою кваліфікацією.

Бажаємо молодим архітекторам мирного неба, здоров’я, щастя, добробуту, особистісного і професійного зростання у їхньому подальшому житті

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
Декан ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД