LOGO FABD

Містобудування та благоустрій територій: методичне забезпечення

Кафедра містобудування Навчально-наукового інституту аеропортів повідомляє про вихід друком такої навчально-методичної літератури для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»:

 1. Теорія містобудування : практикум / уклад.: О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва, Н. В. Бжезовська. – К. : НАУ, 2018. – 36 с.
 2. Теорія містобудування : методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. : О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва, Н. В. Бжезовська. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.
 3. Інженерний благоустрій населених міст : методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

Навчальні дисципліни «Теорія містобудування» та «Інженерний благоустрій населених міст» є складовими комплексу фахової підготовки майбутніх архітекторів.

У процесі самостійної навчальної роботи формується фахова компетентність випускника, тобто його здатність до розв’язання поставлених завдань у професійній сфері діяльності.

Складові практикуму та методичних рекомендацій побудовані так, що розв’язання окремого завдання ґрунтується на засаді досягнутого рівня професійної компетентності в перебігу вивчення дисциплін «Архітектурне проектування», «Історія архітектури та містобудування», «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування».

               Завдання, запропоновані для самостійного розв’язання, віддзеркалюють коло сучасних проблем будування міст та аеропортів, управління розвитком та забудовою населених пунктів. Пошук та прийняття рішень потребують від студентів поглибленого вивчення нормативно-правового забезпечення містобудівної діяльності в Україні, дослідження світової та вітчизняної практики, використання методів міждисциплінарного навчання та ін.

Під час підготовки практикуму та методичних рекомендацій узагальнений багаторічний особовий досвід обґрунтування проектних рішень, накопичений викладачами кафедри містобудування під час роботи у провідних галузевих науково-дослідних та проектно-вишукувальних інститутах.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
Декан ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД