LOGO FABD

Семінар: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ОСВІТІ

1

В рамках Фестивалю "Архітектура, дизайн та будівництво" який проходить у Навчально-науковому інституті аеропортів відбувся семінар на тему "Комплексний підхід в сучасній архітектурній освіті" доповідач: Панченко Оксани Олександрівни - кандидат архітектури, доцент архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури.

Захід проходив за підтримки директора ННІАП О.В. Чемакіної та завідувача кафедри архітектури д.т.н. проф.. Ю.О. Дорошенка. Семінар відвідали в.о. проректора з економіки та адміністративно-господарської роботи Р.М. Вінецька, викладачі та студенти Навчально-наукового інституту аеропортів.

            Оксана Олександрівна має міжнародний досвід викладання архітектурної спеціальності і, також, міжнародний досвід професійної діяльності у галузі архітектурного проектування. Учасниця міжнародних конференцій, грантових програм, стажувань, конференцій, семінарів і тренінгів. Являється дійсним членом Української Асоціації дослідників освіти, учасниця спільного українсько-польського проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням». Засновниця освітнього проекту ArchCluster для студентів архітектурної спеціальності.

На семінарі була окреслена "Загальна рамка" стандартів вищої освіти, яка визначена Законом України Про вищу освіту. Охарактеризовані Стандарти вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій. Розкриті визначення компетентностей відповідно до методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти. Означено компетентнісний підхід і філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та міжнародного Проекту Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (TuningEducationalStructuresinEurope, TUNING). Передбачається, що для формування спеціальних компетентностей спеціальності «архітектура» можуть використовуватися напрацювання проекту Британського QualityAssuranceAgencyforHigherEducation“SubjectbenchmarkstatementArchitecture”.

На семінарі також були представлені міжнародні сучасні дослідження з оцінки та викладання навичок і компетентностей XXI століття. Охарактеризовані прийняті у 2016 році Європейським Парламентом та Радою Рамки компетентності підприємництва (EntreComp, 2016).

Тематичну спрямованість семінару окреслено питаннями компоненту softskills як необхідного для архітектурної освіти у глобальному вимірі вищої освіти.

            Роботу учасників було організовано у форматі інноваційної навчально-просвітницької дискусії, яка сталавідображеннямсучасних запитів до архітектурної освіти. Семінар став особливим середовищем для передачі досвіду й зв’язку поколінь, а також різнобічного спілкування між студентами і викладачами.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
Декан ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД