LOGO FABD

Відбулася презентація навчального посібника "Основи комп’ютерного моделювання"

3

   03 квітня 2018 року на кафедрі комп'ютерних технологій будівництва Навчально-наукового інституту аеропортів в рамках Фестивалю "Архітектура, дизайн та будівництво" відбулася презентація нового навчального посібника «Основи комп’ютерного моделювання» автори: М. С. Барабаш – д-р технічн. наук, доц.; П. М. Кір’язєв – канд. технічн. наук, доц.; О. І. Лапенко – д-р технічн.наук, проф., зав. каф.; М. А. Ромашкіна – канд. технічн. наук, асист. Видання було рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету.

Асистент кафедри КТБ  Ромашкіна М. А. презентувала посібник, розповіла про його зміст. Посібник присвячено основам комп’ютерного моделювання відповідно до завдань розрахунку будівельних конструкцій, подано особливості розв’язування нелінійних задач, описано інструментарій програмного комплексу ЛІРА-САПР. Розглянуто питанняскладання розрахункових схем для розв’язування задач опору матеріалів та будівельної механіки.

Завідувач кафедрі комп'ютерних технологій будівництва Лапенко Олександр Іванович привітав всіх викладачів кафедри з цією подією.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
в.о. Декана ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД