LOGO FABD

Вітаємо Тетяну ТИХОНОВУ з успішним захистом докторської дисертації !

d2

15 лютого 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся успішний захист докторської дисертації докторанта кафедри архітектури ННІАП НАУ ТИХОНОВОЇ Тетяни Валентинівни на тему "Дидактичні засади конструювання змісту інформаційно-технологічних дисциплін у системі вищої освіти", представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Дорошенко Юрій Олександрович, завідувач кафедри архітектури НАУ.

Офіційними опонентами виступили доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталія Вікторівна, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка; доктор педагогічних наук, професор Малихін Олександр Володимирович, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України; доктор педагогічних наук, доцент Жерновникова Оксана Анатоліївна, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню й розкриттю сутності системного процесу конструювання змісту ІТ-дисциплін, спрямованого на підвищення якості та ефективності інформатичної освіти як у галузі знань «Інформаційні технології», так і в інших освітніх галузях. ІТ-дисципліни, що на відміну від теоретичних і технічних інформатичних дисциплін, мають технологічний зміст та орієнтовані на кінцевий результат, є змістовим ядром для реалізації основної функції інформатичної освіти – формування інформатичної компетентності як здатності випускників ЗВО до результативної ІТ-діяльності в умовах інформаційного суспільства. Обґрунтовані у роботі дидактичні закономірності, принципи, підходи, теорії, що є дидактичними засадами конструювання змісту ІТ-дисциплін, дають змогу сформулювати узагальнену концепцію навчання ІТ-дисциплін у системі вищої освіти та розробити на її основі технологію конструювання змісту ІТ-дисциплін.

Привітаємо Юрія Дорошенка з його докторським первістком, оскільки до десяти захищених під його керівництвом кандидатів наук додався перший перспективний доктор наук.

Колектив кафедри архітектури та всі працівники ННІАП вітають Тетяну Тихонову з успішним захистом дисертації і зичать їй сімейного благополуччя та подальшого наукового і професійного зростання!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
в.о. Декана ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД