LOGO FABD

6-7лютого 2018р. на кафедрі комп'ютерних технологій будівництва

1

6-7лютого 2018р. на кафедрі комп'ютерних технологій будівництва Навчально-наукового інституту аеропортів відбувся захист дипломних робіт випускників освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" зі спеціалізації 192.1 "Промислове і цивільне будівництво".

Голова роботи екзаменаційної комісії учений секретар ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського, д.т.н., професор Голоднов Олександр Іванович зазначив, що рівень доповідей студентів був на високому рівні. Доповідачі виявили необхідні знання нормативних документів із технології, розрахунку, організації і експлуатації будівель.

            Захист магістерських дипломних робіт виконувався на англійській мові студентами, які навчались на англомовному проекті. За результатами захисту дипломних робіт в англомовному проекті одержали оцінки: "відмінно"/А - 6 студентів, "добре"/В - 1 студент, "добре"/С - 3 студенти.

            Відзначено кращі дипломні роботи студентів:

- М.В. Качан (керівник д.т.н., проф. Барабаш М.С.).

- М.А. Кузьменко (керівник д.т.н., проф. Барабаш М.С.).

- В.І. Юрченко (керівник к.т.н., доц. Костира Н.О.)

            До аспірантури рекомендовано наступних випускників: Балика М.А., Качана М.В., Кузьменка М.А., Рябчинського І.М., Юрченко В.І.

            За результатами захисту дипломних робіт, студенти, котрі навчались в українській групі одержані оцінки: "відмінно"/А - 7 студентів, "добре"/В - 3 студенти.

Відзначено кращі дипломні роботи студентів:

- А.П. Леоненко (керівник д.т.н., проф. Барабаш М.С.).

- М.О. Сидорченко (керівник д.т.н., проф. Барабаш М.С.).

- П.А. Дмитрук (керівник к.т.н. доц. Кір'язєв П.М.)

            До аспірантури рекомендовано наступних випускників: Леоненко А.П., Сидорченко М.О., Дмитрука П.А.

            Розрахунково-графічна частина та оформлення дипломних робіт виконано із застосуванням сучасних програмних комплексів: ЛІРА-САПР, МОНОМАХ, SCAD, AutoCAD, ArchiCAD.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
в.о. Декана ФАБД
Декан ФАБД
СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Декан ФАБД